Nannestad sykehjem

Nannestad sykehjem ligger sentralt i Nannestad og er en del av Nannestad bo- og servicesenter. 

Nannestad sykehjem har 70 plasser, samt tre plasser som er opprettet som samhandlingsplasser.

Sykehjemmet er bygget i 1972 og bygget ut i 2001. Sykehjemmet har sykehjemslege i full stilling som ivaretar den medisinske behandlingen, og oppfølging av sykehjemmets pasienter. Det er også god dekning med fagpersonell på sykehjemmet. Aktivitør tre dager i uka tilrettelegger for aktiviteter på sykehjemmet, og det er tilbud om fotpleie og frisør.

Sykehjemmet har sansehage som er gitt og vedlikeholdes av frivillige. Frivillige fra lag og foreninger deltar i flere aktiviteter for pasienter på sykehjemmet. Det er blant annet ukentlig allsang med sangere fra kor i bygda, og månedlig fest for pasienter og pårørende i regi av pårørendeforeningen Sykehjemmet Venner. Vi har nærhet til videregående skole og godt samarbeid om praksis for elevene. Prosjektet «Gule engler», ungdommer fra videregående skole, kommer en gang i uka i skoleåret for å spre livsglede i hverdagen til eldre.

Tildeling av plasser på sykehjemmet skjer i Koordinerende enhet. Der vurderes søknadene som er kommet fra sykehuset og egensøknader. Grunnlag for tildeling av plass kan blant annet være at det ikke er tilstrekkelig å få hjelp fra hjemmebaserte tjenester, eller som en overgang etter sykehusopphold.

Kontaktinformasjon:

Nannestad sykehjem: 66 10 52 00

Kontaktinformasjon til den enkelte avdeling etter kl. 15.30.

Avd. 1.Midt/skjermet enhet: 66 10 52 14 / 66 10 52 16

Avd. 2.Midt: 66 10 52 17

Avd. 1.Øst: 66 10 52 15

Avd. 2.Øst: 66 10 52 18

Her finner du oss