Nannestad sykehjem

Nannestad sykehjem har 70 plasser, samt tre plasser som er opprettet som samhandlingsplasser.

Sykehjemmet er bygget i 1972 og bygget ut i 2001. Sykehjemmet ligger sentralt i Nannestad og er en del av Nannestad bo- og servicesenter. Sykehjemmet har sykehjemslege i full stilling som ivaretar den medisinske behandlingen, og oppfølging av sykehjemmets pasienter. Det er også god dekning med fagpersonell på sykehjemmet. Aktivitør tre dager i uka tilrettelegger for aktiviteter på sykehjemmet, og det er tilbud om fotpleie og frisør.

Sykehjemmet har sansehage som er gitt og vedlikeholdes av frivillige. Frivillige fra lag og foreninger deltar i flere aktiviteter for pasienter på sykehjemmet. Det er blant annet ukentlig allsang med sangere fra kor i bygda, og månedlig fest for pasienter og pårørende i regi av pårørendeforeningen Sykehjemmet Venner. Vi har nærhet til videregående skole og godt samarbeid om praksis for elevene. Prosjektet «Gule engler», ungdommer fra videregående skole, kommer en gang i uka i skoleåret for å spre livsglede i hverdagen til eldre.

Tildeling av plasser på sykehjemmet skjer i Koordinerende enhet. Der vurderes søknadene som er kommet fra sykehuset og egensøknader. Grunnlag for tildeling av plass kan blant annet være at det ikke er tilstrekkelig å få hjelp fra hjemmebaserte tjenester, eller som en overgang etter sykehusopphold.

Her finner du oss