Innhold

Samtykkeerklæring

På grunn av reglene om personvern, må skolene ta et aktivt ansvar for å innhente samtykker. Dette gjøres ved en årlig rutine som sikrer at gyldige samtykker er gitt, f.eks. vedrørende skolefotografering, bilder av elever fra ulike arrangementer i skolens regi, utendørsbading og kjøring i private biler.

Når skolen innhenter samtykke, er det viktig at det skjer frivillig og at personen(-e) som samtykker, kjenner konsekvensene og har forstått hva han/hun samtykker til. Dette kalles et informert samtykke.

Den som samtykker må få opplysninger om
• hva samtykket innebærer
• hvilke opplysninger det gjelder
• hvem som skal få opplysningene
• hva opplysningene skal brukes til

Det hentes inn samtykke via kommunens oppvekst administrativesystem, Vigilo, til
 Skolefotografering
• Bilder av elever
• Utendørsbading og kjøring i private biler (ikke personopplysninger)

• Utdeling av jodtabletter ved en atomhendelseHva samtykker foreldrene/foresatte til:
1. Skolefotografering
I forbindelse med skolefotografering må foreldre/foresatte samtykke til at det tas bilder av barna deres, at disse bildene kommer på trykk i skolekatalogen og at kontaktinformasjonen deles med fotofirmaet.
Det er svært viktig å merke seg at dersom slikt samtykke ikke blir gitt, vil ikke eleven være med på skolefotograferingen, verken klassebilde eller portrettbilde.

Foreldre/foresatte samtykker til:
• At nødvendig kontaktinformasjon til foreldre/foresatte kan gis til fotofirmaet (må navngis)
• At det tas bilder av eleven (klasse- og portrettbilde)

2. Bruk av bilder/videoopptak
Bilder og videoopptak av elever kan være aktuelt i tilknytning til presentasjoner, framføringer. «Avis» fra skolen med nytt om skolen, skolens hjemmeside o.l.
I noen tilfeller kan det være at en avis ønsker å lage et innlegg om skolen og ta et bilde av elever i aktivitet.

Foreldre/foresatte samtykker til
• Pedagogisk bruk av bilder og videoopptak av eleven
• At eleven kan intervjues av lokalmedia og at bilde med for- og etternavn kan publiseres

3. Utendørsbading og kjøring i private biler (ikke personopplysninger)
Skolen vil påse at sikkerheten ivaretas i forbindelse med utendørsbading og kjøring i private biler.
Bading i friluft vil eventuelt skje i forbindelse med turer/utflukter i regi av skolen. En ansatt vil da gi beskjed på forhånd, slik at elevene kan ta med badetøy. Skolen følger regler for turer/utflukter/bading, og de ansatte må ha særskilt livredningskurs.
I forbindelse med elevkjøring i private biler vil skolen følge opp med krav til transport i private biler – sjåfør må fylle ut egenerklæring.

Foreldre/foresatte samtykker til
• At eleven kan bade utendørs
• At eleven kan transporteres i privat bil i forbindelse med turer/utflukter/bading i regi av skolen

Spørsmål om samtykker kan rettes til rektor ved skolene.

 4. Utdeling av jodtabletter ved en atomhendelse

Jodtabletter er lagret i alle private og offentlige skoler, barnehager, og andre institusjoner hvor barn oppholder seg på dagtid. Ved en atomhendelse kan det bli aktuelt å dele ut jodtabletter til barna/elevene etter anbefaling fra Kriseutvalget for atomberedskap.

For barn og elever under 16 år må foresatte bekrefte at personale ved barnehagen/ skolen/institusjonen kan dele ut jodtabletter.


Publisert: 24.08.2022 14:15:37
Sist endret: 24.08.2022 14:15