• Ny trasé for gang- og sykkelveg til Preståsen skole i Rådyrvegen

  Les saken »

 • Nye vakttelefonnummer på kommunal drift

  Les saken »

 • Utvidet vinterskyssperiode

  På grunn av vei og føreforhold er det besluttet å utvide skoleskyssperioden for de elevene som har vinterskyss. Normalt opphører vinterskyssperioden 1. april, men denne utvides nå til 15. april.

  Les saken »

 • Akjson mot hodelus

  Les saken »

 • Nannestad som realfagskommune

  Realfagskommunearbeidet i Nannestad er i full gang ved skolestart

  Les saken »

 • Nytt regelverk om skolemiljø

  "Mobbing og mistrivsel - hva skal skal skolen gjøre?"

  Les saken »

 • Ny ordning på skolemelk.

  Les saken »

 • Office 365

  Office 365 som ny læringsplatform

  Les saken »


Publisert: 14.12.2016 12:40
Sist endret: 19.12.2016 13:52