Kontaktinformasjon

Preståsvegen 4, 2030 Nannestad

Sikker post

Adm:   66 10 55 00

SFO:   66 10 55 15

 

Åpningstider SFO:

kl 0645 - 1700

 

Velkommen til Preståsen skole!

Skolen ligger meget sentralt på Preståsen mellom boligfeltene Prestmosen og Preståsen. Skolen er både sentrumsnær og har tilgang til turterreng.

Skolen ble bygd i 1978, og utvidet i 1996 og i 2011. Det er to eller tre paralleller på hvert trinn.

Skolen har i dag ca 340 elever og i tillegg til å være en nærskole, er Preståsen også en skole for elever med særskilte behov utover ordinær klasseundervisning. Se eget pkt "Spesialgrupper".


Her finner du oss