Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Preståsvegen 4, 2030 Nannestad

Adm:   66 10 55 00

SFO:   66 10 55 15

 

Åpningstider SFO:

kl 0645 - 1700

 

Aktuelt

Utvidet vinterskyssperiode

På grunn av vei og føreforhold er det besluttet å utvide skoleskyssperioden for de elevene som har vinterskyss. Normalt opphører vinterskyssperioden 1. april, men denne utvides nå til 15. april.

Les mer »

Akjson mot hodelus

Les mer »

Alle nyheter

Velkommen til Preståsen skole!

Preståsen skole ble bygd i 1978, og utvidet i 1996 og i 2010. 
Skolen ligger meget sentralt på Preståsen mellom boligfeltene Prestmosen og Preståsen. Det er trygge trafikale forhold ved Preståsen, og skolen ligger nært inntil skog og turterreng.
Skolen har i dag ca. 350 elever, 31 lærere, 12 barne- og ungdomsarbeidere, 16 assistenter, SFO-leder, praksiselever, fysioterapeut, vaktmester og renholdere.
I administrasjonen arbeider rektor, assisterende rektor, undervisningsinspektør og sekretær.
Det er to eller tre paralleller på hvert trinn.
Preståsen er en inkluderende skole, dvs. en skole som har flere funksjonshemmede elever på alle trinn - også ungdomstrinnet.

 

Kalender

Se flere

Her finner du oss