Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Velkommen til Preståsen skole!

Preståsen skole ble bygd i 1978, og utvidet i 1996 og i 2011. Det er to eller tre paralleller på hvert trinn.

Skolen ligger meget sentralt på Preståsen mellom boligfeltene Prestmosen og Preståsen. Skolen er både sentrumsnær og har tilgang til turterreng.

Skolen har i dag ca 350 elever og i tillegg til å være en nærskole så er det også en skole for elever med særskilte behov utover ordinær klasseundervisning.

Skolen har tre tilrettelagte grupper: Småskole-, mellom- og ungdomstrinngruppe.        

Disse gruppene jobber ut ifra elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Her vil elevene oppleve trygghet og tilhørighet som er grunnlaget for et godt læringsmiljø. Vi vektlegger språk og kommunikasjon (ASK), praktiske ferdigheter (ADL-trening), fysisk aktivitet og sosial trening.

 

Start- og sluttider
TRINN Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
           
1. - 2. trinn 0840 - 1235 0840 - 1415 0840 - 1235 0840 - 1415 0840 - 1235
3. trinn 0840 - 1325 0840 - 1415 0840 - 1235 0840 - 1415 0840 - 1235
4. trinn 0840 - 1415 0840 - 1415 0840 - 1235 0840 - 1415 0840 - 1235
5.- 7. trinn 0840 - 1415 0840 - 1415 0840 - 1235 0840 - 1415 0840 - 1415
Mgr 0840 - 1415 0840 - 1415 0840 - 1235 0840 - 1415 0840 - 1415
Ugr 0840 - 1415 0840 - 1415 0840 - 1415 0840 - 1415 0840 - 1415

 

Meld fra om skolemiljø

Nannestad kommune ønsker at mobbing og andre krenkelser avdekkes raskt. Hvis du som elev eller foresatt opplever at det ikke er trygt og godt på skolen, så er det viktig at du melder fra til skolen med en gang. Det kan du gjøre ved å snakke med kontaktlærer, avdelingsleder eller rektor. Du kan også melde fra ved å fylle ut skjemaet Meld fra om skolemiljø 

Her blir du ført videre til et elektronisk skjema hvor du fyller inn skole, klassetrinn og avsender. Når skjemaet er ferdig utfylt, får du en kode på mobiltelefonen. Legg inn koden og meldingen sendes til rektor ved skolen. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Rektor vil ta kontakt med melder og undersøke saken snarest og innen 5 virkedager. Skolen skal ta barn og foreldre på alvor og sørge for at involverte elever blir hørt.

Kontaktinformasjon

Preståsvegen 4, 2030 Nannestad

Adm:   66 10 55 00

SFO:   66 10 55 15

 

Åpningstider SFO:

kl 0645 - 1700

 

Aktuelt

PRESSEMELDING - Nannestad ungdomsskole – bassenget

I forbindelse med sommerens rutinemessige vedlikehold ble det avdekket noen betongskader. Dette er skader som gjerne kan oppstå naturlig etter mange års bruk.

Les mer »

Sommerstengt helsestasjon for ungdom

Les mer »

Alle nyheter

Kalender

Se flere

Her finner du oss