Kontaktinformasjon

Preståsvegen 4, 2030 Nannestad

Sikker post

Adm:   66 10 55 00

SFO:   66 10 55 15

 

Åpningstider SFO:

kl 0645 - 1700

 

Velkommen til Preståsen skole!

Preståsen skole ble bygd i 1978, og utvidet i 1996 og i 2011. Det er to eller tre paralleller på hvert trinn.

Skolen ligger meget sentralt på Preståsen mellom boligfeltene Prestmosen og Preståsen. Skolen er både sentrumsnær og har tilgang til turterreng.

Skolen har i dag ca 350 elever og i tillegg til å være en nærskole, har skolen et innføringstilbud for minoritetsspråklige elever.

Preståsen er også en skole for elever med særskilte behov utover ordinær klasseundervisning. Se eget pkt "Spesialgrupper".


Her finner du oss