Informasjon til nye elever og foreldre på 8. trinn 

På denne tiden av året har vi vanligvis besøk av elever på 7. trinn og informasjonsmøter for foreldrene. På grunn av koronavirus-epidemien kan vi ikke gjennomføre disse møtene denne våren. Derfor har avdelingsleder 8. trinn, Guro Gustavsen og lærer Fredrik Sæther laget denne videoen som tar deg rundt på skolen.

Velkommen til Nannestad ungdomskole høsten 2020!

 • Hodelus - finn fram lusekammen!

  Les saken »

 • Informasjon fra kommunelegen vedrørende testing og karantene

  Les saken »

 • Grønt driftsnivå i skoler/SFO og barnehagene fra 28.06.21

  Les saken »

 • Endring til gult driftsnivå i skoler og barnehager fra 26.04.21

  Les saken »

 • Forlengelse av rødt driftsnivå i skoler og barnehager til og med 25.04.21

  Les saken »

 • Forlengelse av rødt driftsnivå i skoler og barnehager til og med 18.04.21

  Les saken »

 • Pressemelding - skoler og barnehager endrer til rødt tiltaksnivå

  Skolene og barnehagene i Nannestad kommune settes i rødt fra i morgen, mandag 15. mars og foreløpig fram til og med fredag 9. april.

  Les saken »

 • Flere nye covid-19 tilfeller i dag, lørdag 13. mars

  Kommuneoverlegen melder i dag om 9 nye covid-19 tilfeller i Nannestad.

  Les saken »

 • Covid-19 – økt smittsomhet, nærkontakter og ventekarantene

  Det er sterk økning i antall tilfeller med koronasmitte i Nannestad. En stor andel av tilfellene skyldes muterte virusvarianter som smitter lettere.

  Les saken »

 • Covid-19 - ny variant av britisk mutasjon påvist i Nannestad

  Les saken »

 • Informasjon fra Ruter om skoleskyss

  Les saken »

 • Nannestad kommune følger med på smittesituasjonen i Hurdal

  Les saken »

 • Covid-19 smitte på Nannestad ungdomsskole

  Les saken »

 • Covid-19 smitte på Nannestad ungdomsskole

  Les saken »

 • Koronavaksinasjon

  Les saken »

 • Siste skoledag før jul for skolene i Nannestad

  Les saken »

 • Covid-19 på Nannestad ungdomsskole – oppdatering av informasjon

  Les saken »

 • Nannestad ungdomsskole i karantene

  Les saken »

 • Nannestad ungdomsskole - elev med påvist covid-19 smitte

  Les saken »

 • Nye nasjonale smitteverntiltak

  Les saken »

 • Covid-19 - nye nasjonale innstramminger

  Les saken »

 • Busstreik fra og med søndag morgen i Ruters område

  Les saken »

 • Oppdatering om korona-testing 4. september 2020

  Les saken »

 • Testsenter i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Hvor kan du bli testet for Covid-19?

  Les saken »

 • Korona-testing ved utenlandsreiser

  Les saken »

 • Testing for korona (Covid - 19)

  Les saken »

 • Vi får postboks

  Posten endrer sine rutiner for postomdeling

  Les saken »

 • Presisering av gjeldende retningslinjer for barn i barnehage, skole og SFO

  Les saken »

 • Barn, luftveissymptomer og deltakelse i barnehage eller skole.

  Kommuneoverlegene i Gardermoregionen har sett at det er et behov for å presisere gjeldende retningslinjer for barn i barnehage og skole.

  Les saken »

 • Informasjon fra kommuneoverlegen om Covid-19 ved Preståsen skole

  Les saken »

 • Covid-19-sykdom hos en elev ved Preståsen skole i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Trafikklysmodellen i skole og barnehage

  Les saken »

 • Nye veiledere om smittevernstiltak i barnehager, skoler og SFO

  Les saken »

 • Ta vare på hendene og følg smittevernreglene

  Les saken »

 • Status koronasituasjonen og retningslinjer for 17. mai

  Les saken »

 • Fritidsklubben åpner igjen

  Les saken »

 • Kulturskolen åpner for ordinær drift

  Les saken »

 • Oppstart av ungdomsskolen etter Koronaperioden

  Les saken »

 • Reviderte smittevernveiledere for barnehage og skole

  Les saken »

 • Skolene i Nannestad vil ønske alle elevene velkommen tilbake i løpet av neste uke.

  Les saken »

 • Oppstart for alle trinn i grunnskolen i Nannestad

  Les saken »

 • Kulturskolen åpner gradvis igjen

  Les saken »

 • Informasjon om gjenåpning av skolene for 1.-4. trinn.

  Les saken »

 • Alternativ feiring av 17. mai i Nannestad

  Les saken »

 • Orientering - delvis gjenåpning av skolene

  Les saken »

 • Til Kommunestyret, innbyggere og ansatte i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Aktiviteter i påsken

  Les saken »

 • Offentlig og kvalitetssikret informasjon for ungdom

  Les saken »

 • Støttetelefon i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Seks bud til foreldre

  Les saken »

 • Koronaviruset - barnehage- og skoletilbud i stengingsperioden

  Les saken »

 • Alle skoler og barnehager i Nannestad kommune stenges

  Les saken »

 • Covid-19 - oppdatering av smittestatus

  Denne siden vil bli oppdatert med smittestatus i Nannestad. Dersom daglige oppdateringer uteblir er det fordi status er uendret.

  Les saken »

 • Offensiv start på 2020 i Nannestadskolen!

  Les saken »

 • Et trygt og godt utemiljø på skolene

  Les saken »

 • Nye vakttelefonnummer på kommunal drift

  Les saken »

 • Nannestad som realfagskommune

  Realfagskommunearbeidet i Nannestad er i full gang ved skolestart

  Les saken »

 • Velkommen til skolestart 2017

  Nannestad ungdomsskole ønsker velkommen til nytt skoleår 17. august. Elevene møter opp i indre skolegård, ved gymsal/svømmehall, med oppstart kl 8.35.

  Les saken »

 • Nytt regelverk om skolemiljø

  "Mobbing og mistrivsel - hva skal skal skolen gjøre?"

  Les saken »

 • Office 365

  Office 365 som ny læringsplatform

  Les saken »


Publisert: 14.12.2016 12:40
Sist endret: 15.05.2020 09:37