Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Kontoret 
tlf: 66105401

Ved fravær
tlf: 66105412

Besøksadresse:
Teiealleen 17. 2030 Nannestad

Postadresse:
Teiealleen 31, 2030 Nannestad

mrk: 20150

Aktuelt

Nytt regelverk om skolemiljø

"Mobbing og mistrivsel - hva skal skal skolen gjøre?"

Les mer »

Office 365

Office 365 som ny læringsplatform

Les mer »

Alle nyheter

Velkommen til skolestart 2017!

Nannestad ungdomsskole ønsker velkommen til nytt skoleår 17. august. Elevene møter opp i indre skolegård, ved gymsal/svømmehall, med oppstart  kl 8.35.

 Første skoledag er det viktig å ha med sekk som kan romme bøkene som deles ut den første skoledagen.

I tillegg må man ha med matpakke og drikke. Dette gjelder også 10. trinn.

 Skoledagens inndeling finner du her.

 Informasjon om busstider finner dere på ruter.no. Alle som har reisevei på over 4 km vil få reisekort utlevert i løpet av de første dagene og kjører uten inntil dette er utdelt.

9. og 10.trinnselever bruker sitt tidligere utleverte reisekort.

 Adgang til skolen får dere ved å gå fra sørover på gangveien fra Nannestad torg eller mellom det nye bygget og Ekerbygningen.

Vi henstiller foresatte som kjører sine barn til å sette av barna på ved Nannestad torg. Det er ikke stopp med av- og påstigning langs RV120.

 Skolen er fra i høst tilbake i rehabiliterte og nybygde lokaler. Vi har fått et stort løft både inne og ute. Alle fasiliteter er ikke helt ferdig til skolestart, men nok til at vi kommer fint i gang. I løpet av ukene frem til høstferien bør alt være på plass og vi får da en flott skole som vi håper alle hjelper oss å ta vare på.

 

Med vennlig hilsen

Kjartan Roland, avdelingsleder 10. trinn

Tlf. 66105406
E-post: kjartan.roland@nannestad.kommune.no  

Nannestad ungdomsskole

Nannestad ungdomsskole huser i overkant av 500 mennesker med stort og smått. Skolen har 20 klasser med 7 paralleller på 8. og 9 trinn og 6 på 10. trinn..Hver klasse har 1 kontaktlærer i tillegg til ulike faglærere. Skolen er for tiden under ombygging og har derfor flyttet ut i brakker i skolegården. Slik vil det være hele skoleåret 2016/2017 i påvente av ny skole.

I tillegg har vi undervisning på Hegli gård, verkstedet i Bahus og kursvirksomhet på Nuskos.

Nannestad ungdomsskole er med i Trivselslederprogrammet og har mange dyktige trivselsledere fra alle trinn. Skolen deltar dessuten i Fri! og er medlem av Ungt Entreprenørskap.

Skolen har for øvrig fokus på vurdering for læring og læreren som leder.

Vi ønsker en skole som gir elevene utfordringer og vekstmuligheter og fremmer ansvarsfølelse for medmennesker og miljø!

Dette er mer beskrevet i : Handlingsplan mot mobbing.

På nettsiden www.nullmobbing.no finnes det informasjon til unge og foreldre.

 Nannestad ungdomsskole har ordensregler som alle må følge.

Skoleruta for inneværende skoleår .

Organisering av skolen

E-post til skolen: postmottak@nannestad.kommune.no

Kontoret: 66 10 54 01         

Melding om fravær (elever): 66 10 54 12 fra kl 0745-0830.

Rektor: Irene Berger, tlf: 66 10 54 00

Rådgiver: Bitten Johansen, tlf: 66 10 54 03

Avdelingsleder 8. trinn: Gun Marit Wirstad, tlf: 66 10 54 18

Avdelingsleder 9. trinn: Guro Gustavsen, tlf: 66 10 54 02

Avdelingsleder 10. trinn: Kjartan Roland,  tlf: 66 10 54 06

Avdelingsleder SU: Svein Blaker, tlf: 66105421

 

 Kontaktlærere på Nannestad ungdomsskole:

8.trinn:

Birte Enger                         Kontaktlærer 8A

Are Solli Skarshem             Kontaktlærer 8B

Kristin Bakken                    Kontaktlærer 8C

Lars Øistad                          Kontaktlærer 8D

Monika Vannebo                 Kontaktlærer 8E

Trond Røtterud                    Kontaktlærer 8F

Kristine Kjos                        Kontaktlærer 8G 

 

9.trinn:

Linn Torp                              Kontaktlærer 9A

Solveig Magerøy                   Kontaktlærer 9B

Nina Skyrud                          Kontaktlærer 9C

Ole Jakob Wirstad                 Kontaktlærer 9D

Iver Morgan Granerud          Kontaktlærer 9E

Therese Stranden                  Kontaktlærer 9F

Kamilla Hammer                   Kontaktlærer 9G

 

10 .trinn:

Morten Magerøy                     Kontaktlærer 10A

Monica Langhelle                   Kontaktlærer 10B

Oscar Lie Foss                        Kontaktlærer 10C

Inger Lise Nannestad              Kontaktlærer 10D

Eva Vårdal                              Kontaktlærer 10E

Erlend Skare                            Kontaktlærer 10F

Finn Cato Magerøy                 Kontaktlærer 10G

 

SU

Hanne Forbord                       Kontaktlærer SU

 

 

Kalender

Se flere

Her finner du oss