Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Kontoret 
tlf: 66105401

Ved fravær
tlf: 66105412

Besøksadresse:
Teiealleen 17. 2030 Nannestad

Postadresse:
Teiealleen 31, 2030 Nannestad

mrk: 20150

Aktuelt

Husk lusesjekk på barnehage- og skolebarn

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager landet over, og det anslås at en til to prosent av norske barn har lus til enhver tid.

Les mer »

Nannestad som realfagskommune

Realfagskommunearbeidet i Nannestad er i full gang ved skolestart

Les mer »

Alle nyheter

Nannestad ungdomsskole

Nannestad ungdomsskole huser i overkant av 600 mennesker med stort og smått. Skolen har 23 klasser fordelt på 8., 9. og 10. trinn.
Hver klasse har 1 kontaktlærer i tillegg til ulike faglærere. 

"Nye" Nannestad ungdomsskole ble  9.november offisielt åpnet og overrakt til elever og lærere ved skolen. Det var ordfører Hans Thue og elevene Sigrid Johansen Herseth og Sondre Skredderberget  fra elevrådet som fikk æren av og være med å klippe snoren. Anleggsperioden for prosjektet  har vart i drøyt et år, og elevene fikk skryt for å ha vært flinke og tålmodige fordi de har tilbrakt et skoleår i trange brakker. Se her for bilder av den nye skolen.

Rektor Irene Berger tok i mot skolen og påpekte over for elevene at de nå må ta godt vare på den nye skolen de har fått. Nannestad har nå fått en skole for framtida. Skolen har fått flott kantine, auditorium og flere vrimlearealer både ute og inne.

Nannestad ungdomsskole er med i Trivselslederprogrammet og har mange dyktige trivselsledere fra alle trinn. Skolen deltar dessuten i Fri! og er medlem av Ungt Entreprenørskap.

Skolen har for øvrig fokus på vurdering for læring og læreren som leder.

Vi ønsker en skole som gir elevene utfordringer og vekstmuligheter og fremmer ansvarsfølelse for medmennesker og miljø!

Dette er mer beskrevet i : Handlingsplan mot mobbing.

På nettsiden www.nullmobbing.no finnes det informasjon til unge og foreldre.

 Nannestad ungdomsskole har ordensregler som alle må følge.

Skoleruta for inneværende skoleår .

Organisering av skolen

E-post til skolen: postmottak@nannestad.kommune.no

Kontoret: 66 10 54 01         

Melding om fravær (elever): 66 10 54 12 fra kl 0745-0830

Rektor: Irene Berger, tlf: 66 10 54 00

Administrasjons- og IKT koordinator: Kjartan Roland,  tlf: 66 10 54 06

Avdelingsleder 8. trinn: Gun Marit Wirstad, tlf: 66 10 54 18

Avdelingsleder 9. trinn: Guro Gustavsen, tlf: 66 10 54 02

Avdelingsleder 10. trinn/rådgiver: Bitten Johansen, tlf: 66 10 54 03

Avdelingsleder SU: Svein Blaker, tlf: 66105421

 

Kontaktlærere på Nannestad ungdomsskole:

8.trinn:

Birte Enger                         Kontaktlærer 8A

Are Solli Skarshem             Kontaktlærer 8B

Kristin Bakken                    Kontaktlærer 8C

Lars Øistad                          Kontaktlærer 8D

Monika Vannebo                 Kontaktlærer 8E

Trond Røtterud                    Kontaktlærer 8F

Kristine Kjos                        Kontaktlærer 8G 

 

9.trinn:

Linn Torp                              Kontaktlærer 9A

Solveig Magerøy                   Kontaktlærer 9B

Nina Skyrud                          Kontaktlærer 9C

Ole Jakob Wirstad                 Kontaktlærer 9D

Iver Morgan Granerud          Kontaktlærer 9E

Therese Stranden                  Kontaktlærer 9F

Kamilla Hammer                   Kontaktlærer 9G

 

10 .trinn:

Morten Magerøy                     Kontaktlærer 10A

Monica Langhelle                   Kontaktlærer 10B

Oscar Lie Foss                        Kontaktlærer 10C

Inger Lise Nannestad              Kontaktlærer 10D

Eva Vårdal                              Kontaktlærer 10E

Erlend Skare                            Kontaktlærer 10F

Finn Cato Magerøy                 Kontaktlærer 10G

 

SU

Hanne Forbord                       Kontaktlærer SU

 

 

Kalender

Se flere

Her finner du oss