Meld fra om skolemiljø

Nannestad kommune ønsker at mobbing og andre krenkelser avdekkes raskt. Hvis du som elev eller foresatt opplever at det ikke er trygt og godt på skolen, så er det viktig at du melder fra til skolen med en gang. Det kan du gjøre ved å snakke med kontaktlærer, avdelingsleder eller rektor. Du kan også melde fra ved å fylle ut skjemaet Meld fra om skolemiljø 

Her blir du ført videre til et elektronisk skjema hvor du fyller inn skole, klassetrinn og avsender. Når skjemaet er ferdig utfylt, får du en kode på mobiltelefonen. Legg inn koden og meldingen sendes til rektor ved skolen. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Rektor vil ta kontakt med melder og undersøke saken snarest og innen 5 virkedager. Skolen skal ta barn og foreldre på alvor og sørge for at involverte elever blir hørt.

Kontaktinformasjon

Kontoret 
tlf: 66105401

Ved fravær
tlf: 66105412

Sikker post

Besøksadresse:
Teiealleen 17. 2030 Nannestad

Postadresse:
Postboks 3, 2031 Nannestad

mrk: 20150

Aktuelt

Grønt driftsnivå i skoler/SFO og barnehagene fra 28.06.21

Les mer »

Endring til gult driftsnivå i skoler og barnehager fra 26.04.21

Les mer »

Alle nyheter

Nannestad ungdomsskole

Nannestad ungdomsskole huser ca 568 elever og ca 70 lærere. Skolen har 22 klasser fordelt på 8., 9. og 10. trinn.
Hver klasse har 1 kontaktlærer i tillegg til ulike faglærere. 
Sjekk her for en oversiktsfilm av skolen.

Nannestad har nå fått en skole for framtida. Skolen har fått flott kantine, auditorium og flere vrimlearealer både ute og inne.

Nannestad ungdomsskole er med i Trivselslederprogrammet og har mange dyktige trivselsledere fra alle trinn og er medlem av Ungt Entreprenørskap.

Skolen har for øvrig fokus på vurdering for læring og læreren som leder.

Vi ønsker en skole som gir elevene utfordringer og vekstmuligheter og fremmer ansvarsfølelse for medmennesker og miljø!

Dette er mer beskrevet i Handlingsplan som fremmer et trygt og godt skolemiljø  på Nannestad ungdomsskole.

På nettsiden www.nullmobbing.no finnes det informasjon til unge og foreldre.

 Nannestad ungdomsskole har ordensregler som alle må følge.

 

Info til foreldre vedr ungdomsmiljø

 

fritak for vurdering i norsk sidemål

 

Skoleruta 2020-2021 NUS

Organisering av skolen

E-post til skolen: postmottak@nannestad.kommune.no

Kontoret: 66 10 54 01         

Melding om fravær (elever): 66 10 54 12 fra kl 0745-0840

Rektor: Alf-Henning Moland, tlf: 66 10 54 00

Administrasjons- og IKT koordinator: Kjartan Roland,  tlf: 66 10 54 06

Avdelingsleder 8. trinn: Guro Gustavsen, tlf: 66 10 54 02

Avdelingsleder 9. trinn: Inger Lise Moen Nannestad, tlf: 66 10 54 03

Avdelingsleder 10. trinn: Gun Marit Wirstad, tlf: 66 10 54 18

 Rådgiver: Tor Øyvind Hansen, tlf: 66105412

Kalender

Se flere

Her finner du oss