Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Kontoret 
tlf: 66105401

Ved fravær
tlf: 66105412

Besøksadresse:
Teiealleen 17. 2030 Nannestad

Postadresse:
Teiealleen 31, 2030 Nannestad

mrk: 20150

Aktuelt

MATEMATIKK CAMP

Tilbud til elever som skal begynne i videregående skole på Øvre Romerike august 2017.  

3 dager med matematikk som en forberedelse til faget i videregående skole. 

Sted: Nye Jessheim videregående skole

Tid:    Onsdag 9. august - fredag 11. august.  Hver dag fra kl. 09.00 – 13.00

Hva:   1 gruppe for elever som skal begynne på yrkesfaglige utdanningsprogram

1 – 2 grupper for elever som skal begynne på studieforberedende utdanningsprogram

Dere får servert lunsj!

Påmelding til post@jessheim.vgs.no innen 24.juni

Påmelding skal inneholde

  • Navn
  • Skolen du kommer fra
  • Mobiltelefonnummer
  • Utdanningsprogram og om du skal ha P eller T matematikk når du begynner på videregående skole

Mvh

Kristina Samsing (På vegne av Kvalitetsforum på Øvre Romerike)

Office 365

Office 365 som ny læringsplatform

Les mer »

Alle nyheter

Nannestad ungdomsskole

Nannestad ungdomsskole huser i overkant av 500 mennesker med stort og smått. Skolen har 20 klasser med 7 paralleller på 8. og 9 trinn og 6 på 10. trinn..Hver klasse har 1 kontaktlærer i tillegg til ulike faglærere. Skolen er for tiden under ombygging og har derfor flyttet ut i brakker i skolegården. Slik vil det være hele skoleåret 2016/2017 i påvente av ny skole.

I tillegg har vi undervisning på Hegli gård, verkstedet i Bahus og kursvirksomhet på Nuskos.

Nannestad ungdomsskole er med i Trivselslederprogrammet og har mange dyktige trivselsledere fra alle trinn. Skolen deltar dessuten i Fri! og er medlem av Ungt Entreprenørskap.

Skolen har for øvrig fokus på vurdering for læring og læreren som leder.

Vi ønsker en skole som gir elevene utfordringer og vekstmuligheter og fremmer ansvarsfølelse for medmennesker og miljø!

Dette er mer beskrevet i : Handlingsplan mot mobbing.

På nettsiden www.nullmobbing.no finnes det informasjon til unge og foreldre.

 Nannestad ungdomsskole har ordensregler som alle må følge.

Skoleruta for inneværende skoleår .

Organisering av skolen

E-post til skolen: postmottak@nannestad.kommune.no

Kontoret: 66 10 54 01         

Melding om fravær (elever): 66 10 54 12 fra kl 0745-0830.

Rektor: Irene Berger, tlf: 66 10 54 00

Avdelingsleder 8. trinn: Gun Marit Wirstad, tlf: 66 10 54 18

Avdelingsleder 9. trinn: Guro Gustavsen, tlf: 66 10 54 02

Avdelingsleder 10. trinn: Kjartan Roland,  tlf: 66 10 54 06

Avdelingsleder Nuskos: Svein Blaker, tlf: 66105421

Rådgiver: Frode Nilssen, tlf: 66 10 54 03

 Kontaktlærere på Nannestad ungdomsskole:
 Linn Torp 8A
 Solveig Magerøy 8B
 Nina Skyrud 8C
 Saira Jafri 8D
 Iver Granerud 8E
 Nina Therese Nannestad Stranden 8F
 Kamilla Hammer 8G
 Hanne Forbord 8., 9. og 10. Nuskos
 Morten Magerøy 9A
 Monica Langhelle 9B
 Oscar Andre Lie Foss 9C
 Inger Lise Nannestad 9D
 Eva Vårdal 9E
 Erlend Skare 9F
Finn Cato Magerøy 9G
 Lars Øistad 10A
 Heidi Rønning Dahl 10B
 Birte Enger 10C
 Marianne Røtterud 10D
 Trond Røtterud 10E
 Anne-Lene Elfstedt 10F

Kalender

Se flere

Her finner du oss