Meld fra om skolemiljø

Nannestad kommune ønsker at mobbing og andre krenkelser avdekkes raskt. Hvis du som elev eller foresatt opplever at det ikke er trygt og godt på skolen, så er det viktig at du melder fra til skolen med en gang. Det kan du gjøre ved å snakke med kontaktlærer, avdelingsleder eller rektor. Du kan også melde fra ved å fylle ut skjemaet Meld fra om skolemiljø 

Her blir du ført videre til et elektronisk skjema hvor du fyller inn skole, klassetrinn og avsender. Når skjemaet er ferdig utfylt, får du en kode på mobiltelefonen. Legg inn koden og meldingen sendes til rektor ved skolen. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Rektor vil ta kontakt med melder og undersøke saken snarest og innen 5 virkedager. Skolen skal ta barn og foreldre på alvor og sørge for at involverte elever blir hørt.

Kontaktinformasjon

Kontoret:
tlf: 66105401

Ved elevfravær:

Send melding i Vigilo

Sikker post

Besøksadresse:
Teiealleen 17. 2030 Nannestad

Postadresse:
Postboks 3, 2031 Nannestad

mrk: 20150

Nannestad ungdomsskole

Nannestad ungdomsskole huser ca  600 elever og ca 80 ansatte. Skolen har 22 klasser fordelt på 8., 9. og 10. trinn.
Hver klasse har 1 kontaktlærer i tillegg til ulike faglærere. 
Sjekk her for en oversiktsfilm av skolen.

Nannestad har nå fått en skole for framtida. Skolen har fått flott kantine, auditorium og flere vrimlearealer både ute og inne.

Nannestad ungdomsskole er med i Trivselslederprogrammet og har mange dyktige trivselsledere fra alle trinn og er medlem av Ungt Entreprenørskap.

Skolen har for øvrig fokus på vurdering for læring og læreren som leder.

Vi ønsker en skole som gir elevene utfordringer og vekstmuligheter og fremmer ansvarsfølelse for medmennesker og miljø!

Dette er mer beskrevet i Handlingsplan som fremmer et trygt og godt skolemiljø  på Nannestad ungdomsskole.

På nettsiden www.nullmobbing.no finnes det informasjon til unge og foreldre.

 Nannestad ungdomsskole har ordensregler som alle må følge.

 Aktuelle linker:

https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/felles-skole/samarbeid-skole---hjem/#heading-h3-1

Kommunikasjon skole - hjem

Info til foreldre vedr ungdomsmiljø

 Informasjon om samtykkeerklæringer i skolen

Organisering av skolen

E-post til skolen: postmottak@nannestad.kommune.no

Kontoret: 66 10 54 01         

Melding om fravær (elever): Send fraværsmelding i Vigilo https://www.vigilo.no/nannestad/ eller i Vigilo app

 

Rektor: Alf-Henning Moland, tlf: 66 10 54 00

Administrasjons- og IKT koordinator: Kjartan Roland,  tlf: 66 10 54 06

Avdelingsleder 8. trinn: Guro Gustavsen, tlf: 66 10 54 02

Avdelingsleder 9. trinn: Gun Marit Wirstad, tlf: 66 10 54 18

Avdelingsleder 10. trinn/rådgiver: Hanne Bergestuen, tlf 66105403


Her finner du oss