• Hodelus - finn fram lusekammen!

  Les saken »

 • Informasjon fra kommunelegen vedrørende testing og karantene

  Les saken »

 • Grønt driftsnivå i skoler/SFO og barnehagene fra 28.06.21

  Les saken »

 • Endring til gult driftsnivå i skoler og barnehager fra 26.04.21

  Les saken »

 • Forlengelse av rødt driftsnivå i skoler og barnehager til og med 25.04.21

  Les saken »

 • Forlengelse av rødt driftsnivå i skoler og barnehager til og med 18.04.21

  Les saken »

 • Pressemelding - skoler og barnehager endrer til rødt tiltaksnivå

  Skolene og barnehagene i Nannestad kommune settes i rødt fra i morgen, mandag 15. mars og foreløpig fram til og med fredag 9. april.

  Les saken »

 • Covid-19 – økt smittsomhet, nærkontakter og ventekarantene

  Det er sterk økning i antall tilfeller med koronasmitte i Nannestad. En stor andel av tilfellene skyldes muterte virusvarianter som smitter lettere.

  Les saken »

 • Covid-19 - ny variant av britisk mutasjon påvist i Nannestad

  Les saken »

 • Informasjon fra Ruter om skoleskyss

  Les saken »

 • Nannestad kommune følger med på smittesituasjonen i Hurdal

  Les saken »

 • Påmelding til ferier SFO.

  Les saken »

 • Koronavaksinasjon

  Les saken »

 • Siste skoledag før jul for skolene i Nannestad

  Les saken »

 • Nannestad ungdomsskole i karantene

  Les saken »

 • Nye nasjonale smitteverntiltak

  Les saken »

 • Covid-19 - nye nasjonale innstramminger

  Les saken »

 • Busstreik fra og med søndag morgen i Ruters område

  Les saken »

 • Oppdatering om korona-testing 4. september 2020

  Les saken »

 • Testsenter i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. trinn

  Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO for barn på 1. og 2. trinn.

  Les saken »

 • Første skoledag 18. august

  Les saken »

 • Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO for barn på 1. og 2. trinn

  Les saken »

 • Hvor kan du bli testet for Covid-19?

  Les saken »

 • Korona-testing ved utenlandsreiser

  Les saken »

 • Testing for korona (Covid - 19)

  Les saken »

 • Vi får postboks

  Posten endrer sine rutiner for postomdeling

  Les saken »

 • Presisering av gjeldende retningslinjer for barn i barnehage, skole og SFO

  Les saken »

 • Barn, luftveissymptomer og deltakelse i barnehage eller skole.

  Kommuneoverlegene i Gardermoregionen har sett at det er et behov for å presisere gjeldende retningslinjer for barn i barnehage og skole.

  Les saken »

 • Informasjon fra kommuneoverlegen om Covid-19 ved Preståsen skole

  Les saken »

 • Covid-19-sykdom hos en elev ved Preståsen skole i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Trafikklysmodellen i skole og barnehage

  Les saken »

 • Nye veiledere om smittevernstiltak i barnehager, skoler og SFO

  Les saken »

 • Ta vare på hendene og følg smittevernreglene

  Les saken »

 • Status koronasituasjonen og retningslinjer for 17. mai

  Les saken »

 • Kulturskolen åpner for ordinær drift

  Les saken »

 • Reviderte smittevernveiledere for barnehage og skole

  Les saken »

 • Skolene i Nannestad vil ønske alle elevene velkommen tilbake i løpet av neste uke.

  Les saken »

 • Oppstart for alle trinn i grunnskolen i Nannestad

  Les saken »

 • Kulturskolen åpner gradvis igjen

  Les saken »

 • Informasjon om gjenåpning av skolene for 1.-4. trinn.

  Les saken »

 • Alternativ feiring av 17. mai i Nannestad

  Les saken »

 • Gradvis åpning av SFO – ordinær foreldrebetaling

  Les saken »

 • Orientering - delvis gjenåpning av skolene

  Les saken »

 • Til Kommunestyret, innbyggere og ansatte i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Aktiviteter i påsken

  Les saken »

 • Støttetelefon i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Seks bud til foreldre

  Les saken »

 • Informasjon om betaling for bruk av barnehage og/eller SFO

  Les saken »

 • Koronaviruset - barnehage- og skoletilbud i stengingsperioden

  Les saken »

 • Alle skoler og barnehager i Nannestad kommune stenges

  Les saken »

 • Covid-19 - oppdatering av smittestatus

  Denne siden vil bli oppdatert med smittestatus i Nannestad. Dersom daglige oppdateringer uteblir er det fordi status er uendret.

  Les saken »

 • Vil du være med på laget for mer og bedre læring i Nannestadskolen?

  Les saken »

 • Offensiv start på 2020 i Nannestadskolen!

  Les saken »

 • Et trygt og godt utemiljø på skolene

  Les saken »

 • Innsamlingsaksjon

  Innsamlingsaksjon til barnekreftforeningen

  Les saken »

 • Gleding informasjon - hold av datoen 30.august 2018

  Hold av datoen 30. august 2018

  Les saken »

 • Nye vakttelefonnummer på kommunal drift

  Les saken »

 • Siste skoledag

  Siste skoledag 21.12.

  Les saken »

 • Månedsbrev SFO

  Månedsbrev for november

  Les saken »

 • De aktive foreldres forening

  D.A.F.F - De aktive foreldres forening

  Les saken »

 • Åpen kveld 2017

  Skolen og FAU inviterer til åpen kveld 08.11

  Les saken »

 • Vennskapsuke

  Her finner dere programmet for uken.

  Les saken »

 • Nannestad som realfagskommune

  Realfagskommunearbeidet i Nannestad er i full gang ved skolestart

  Les saken »

 • Nytt regelverk om skolemiljø

  "Mobbing og mistrivsel - hva skal skal skolen gjøre?"

  Les saken »

 • Skolestart ved Maura skole

  Torsdag 17.august kl.08.30

  Les saken »

 • Fysisk aktivitet på Maura skole

  Les saken »

 • Ny ordning på skolemelk.

  Les saken »

 • Foreldreforedag 28.august

  Vennskapsuken

  Les saken »

 • Vennskapsuke

  Les saken »

 • Office 365

  Office 365 som ny læringsplatform

  Les saken »

 • FAU støtter TL aktivitetene

  Nytt utstyr til TL lekene

  Les saken »

 • Audition Mauras talenter

  Audition Mauras talenter

  Les saken »


Publisert: 14.12.2016 12:40
Sist endret: 14.12.2016 22:33