• Innsamlingsaksjon

  Innsamlingsaksjon til barnekreftforeningen

  Les saken »

 • Sommerbrev

  Sommerbrev fra Maura skole

  Les saken »

 • Gleding informasjon - hold av datoen 30.august 2018

  Hold av datoen 30. august 2018

  Les saken »

 • Nye vakttelefonnummer på kommunal drift

  Les saken »

 • Utvidet vinterskyssperiode

  På grunn av vei og føreforhold er det besluttet å utvide skoleskyssperioden for de elevene som har vinterskyss. Normalt opphører vinterskyssperioden 1. april, men denne utvides nå til 15. april.

  Les saken »

 • Akjson mot hodelus

  Les saken »

 • Skoleruta

  Skoleruta for neste skoleår - 2018/2019

  Les saken »

 • Siste skoledag

  Siste skoledag 21.12.

  Les saken »

 • Månedsbrev SFO

  Månedsbrev for november

  Les saken »

 • De aktive foreldres forening

  D.A.F.F - De aktive foreldres forening

  Les saken »

 • Åpen kveld 2017

  Skolen og FAU inviterer til åpen kveld 08.11

  Les saken »

 • OMM -Oss Mot Mobbing

  Les saken »

 • Vennskapsuke

  Her finner dere programmet for uken.

  Les saken »

 • Nannestad som realfagskommune

  Realfagskommunearbeidet i Nannestad er i full gang ved skolestart

  Les saken »

 • Nytt regelverk om skolemiljø

  "Mobbing og mistrivsel - hva skal skal skolen gjøre?"

  Les saken »

 • Skolestart ved Maura skole

  Torsdag 17.august kl.08.30

  Les saken »

 • Fysisk aktivitet på Maura skole

  Les saken »

 • Ny ordning på skolemelk.

  Les saken »

 • Foreldreforedag 28.august

  Vennskapsuken

  Les saken »

 • Vennskapsuke

  Les saken »

 • Office 365

  Office 365 som ny læringsplatform

  Les saken »

 • FAU støtter TL aktivitetene

  Nytt utstyr til TL lekene

  Les saken »

 • Audition Mauras talenter

  Audition Mauras talenter

  Les saken »

 • Mauras talenter

  Mauras talenter

  Les saken »


Publisert: 14.12.2016 12:40
Sist endret: 14.12.2016 22:33