Kringler-Slattum skole ligger idyllisk til ved foten av Romeriksåsen, med flott utsikt over Øvre Romerike. Landlig beliggenhet til tross - Norges hovedflyplass er bare 13 minutter unna.

Skolen har 215 elever fordelt på 7 trinn. Vårt mål er at vi gjennom samarbeid, åpenhet og tillit skal skape et trygt miljø for våre elever, der de utvikler og utnytter sine evner og tar ansvar for egne valg og handlinger både faglig og sosialt.

Høsten 2023 utvides skolen med et modulbygg på ca 2000 kvm. Dette skal etter planen stå ferdig i løpet av oktober 2023.

 

Meld fra om skolemiljø

Nannestad kommune ønsker at mobbing og andre krenkelser avdekkes raskt. Hvis du som elev eller foresatt opplever at det ikke er trygt og godt på skolen, så er det viktig at du melder fra til skolen med en gang. Det kan du gjøre ved å snakke med kontaktlærer, avdelingsleder eller rektor. Du kan også melde fra ved å fylle ut skjemaet Meld fra om skolemiljø 

Her blir du ført videre til et elektronisk skjema hvor du fyller inn skole, klassetrinn og avsender. Når skjemaet er ferdig utfylt, får du en kode på mobiltelefonen. Legg inn koden og meldingen sendes til rektor ved skolen. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Rektor vil ta kontakt med melder og undersøke saken snarest og innen 5 virkedager. Skolen skal ta barn og foreldre på alvor og sørge for at involverte elever blir hørt.

Kontaktinformasjon:

Sikker post

Kontoret:
Tlf: 66 10 54 70

SFO:
Tlf: 66 10 54 78/94 15 94 52

 

 


Her finner du oss