Alle skolene har utarbeidet sin egen handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Planen for den enkelte skole finner du på skolens nettside under Om skolen/Planer og rapporter.

Fra 1. august 2017 ble det vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Den nye loven skal sikre nulltoleranse mot mobbing og sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Skolene har en plikt til å informere elever og foreldre om rettigheter om skolemiljø. Nedenfor finner dere informasjonsskriv til foreldre, elever og det nye regelverket.

Dere kan også gå inn på www.nullmobbing.no  for å finne informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva  man kan gjøre hvis man opplever mobbing. 

Nytt regelverk mobbing

Informasjonsskriv foreldre - Nytt regelverk §9a

Udir plakat elever

Udir - utdanningsdirektoretet

Nannestad kommune har i samarbeid med foreldrene i kommunen utarbeidet en plan for samarbeid skole- hjem. 

Skole-hjem - samarbeid for mer og bedre læring Nannestad kommune

 


Publisert: 20.09.2017 15:44:17
Sist endret: 29.11.2022 13:08