Innhold

Teams i skolen på Øvre Romerike - informasjon til foresatte og elever

Skolene på Øvre Romerike tok høsten 2016 i bruk Microsoft Office 365 (O365) for alle elever. O365 gir elevene en skybasert konto med tilgang til epost og verktøy som tekstbehandling, regneark, presentasjonsprogram etc. Programvaren er tilgjengelig, uavhengig av både tid og sted.

Teams tas i bruk fra 1. august

Fra og med 1.august kommer alle skoler til å ta i bruk Teams som er en del av O365. Teams er et sentralt verktøy for samarbeid og kommunikasjon i O365-pakken. Teams blir et nav for mange av verktøyene elevene skal bruke fremover. Det gjør det enklere og sikrere for elever og lærere å kommunisere sammen. Elevene har en unik ID og kan ikke opptre anonymt. Kommunikasjonsverktøyene i Teams gir mulighet for telefon- og videomøter, samt chat.

Forankring i læreplanen

Samfunnet er i rask endring og Fagfornyelsen (læreplanen) er rett rundt hjørnet. Skolen blir utfordret på kjerneverdier som bl.a. livsmestring, demokratiforståelse, bærekraft, kreativitet, kommunikasjon og samhandling. For å kunne møte lærerplanen på dette kreves det hjelp og støtte i teknologien. Med bevisste og kompetente skoleledere og lærere vil digitale verktøy kunne gi økt læring og tilføre en merverdi. Elevene skal oppleve praktisk, variert og relevant undervisning av høy kvalitet, tilpasset sine evner og forutsetninger. Elever skal lære seg å lære. Det utfordrer oss til å tenke nytt og bredere i valg av læringsverktøy og læringsressurser, slik at elevene rustes til aktivt å kunne delta og bidra i samfunnet.

Læreplanen sier blant annet at «God dømmekraft hos den enkelte er nødvendig for å ivareta personvern og respekt for privatlivet. Elevene må øves i å opptre hensynsfullt og utvikle bevissthet om egne holdninger. Ulike kommunikasjonsformer og bruk av teknologi både beriker og utfordrer det sosiale miljøet». Videre sier læreplanen at «Skolen skal lære elevene å utvise dømmekraft når de ytrer seg om andre, og sørge for at de lærer å samhandle på forsvarlig vis i ulike sammenhenger….»
Kommunikasjonsverktøyene i Teams vil være viktige for elevene når de skal trene på disse målene.

Gode og trygge digitale elever

Skolens ansvar er å sørge for at foreldre og foresatte får nødvendig informasjon om elevenes skolegang. Men en god og tillitsfull dialog er et gjensidig ansvar. Vi oppfordrer derfor foresatte til også, å engasjere seg i elevens digitale liv og etterspørre hvordan eleven har hatt det på nett i dag. Sammen vil vi da kunne utvikle gode og trygge digitale elever.

Avgangselever 10. trinn: FEIDE-konto – Digirom

 • Når du slutter på skolen, vil kontoen din på Digirom avsluttes. Kontoen avsluttes siste skoledag. Det betyr at du må lagre det du vil ta vare på et annet sted. Dersom du har synkronisert OneDriven din med pc, vil du ha tilgang på filene dine på Digirom.no frem til denne datoen. 
 • Dersom du ikke har noen annen konto å flytte filene til, kan du for eksempel lagre filene dine på en minnepenn.

Eksamen 10. trinn 2019 - nettbaserte hjelpemidler

Under skriftlig eksamen vil elevene ha tilgang til følgende utvalgte nettressurser:

Nettressursene er valgt ut og vurdert i henhold til Utdanningsdirektoratets føringer for eksamen 2019. 

Du kan lese mer om eksamen på Utdanningsdirektoratets sider

Praktisk informasjon om digital eksamen

 • Elevene logger på med en eksamensbruker som blir tildelt på eksamensdagen, altså annet brukernavn og passord enn det de bruker daglig på skole-pc. Eksamensbrukeren nulles hver dag og det lages backup.
 • På skrivebordet er en mappe, «Eksamen 2019», hvor alt elevene trenger på eksamensdagen er samlet:
  1. PGS Oppgave og innlevering
  2. Eksamensmaler i Word (nynorsk, bokmål og engelsk) og Excel
  3. Forberedelsesmateriell (lenke)
  4. Nettressurser
  5. Clue (ordbok) - Geogebra – Kalkulator
 • Under eksamen kan det være stor pågang på enkelte nettsider, dette kan føre til at nettsidene henger eller oppleves som trege. Elevene må derfor ha med seg papirbaserte ordbøker på eksamensdagen.

Endre Feide-passord

Det anbefales at passord til Feide byttes regelmessig. Her bytter du ditt Feide-passord (Velg: "Logg inn" øverst i høyre hjørne)

Bruksanvisning for bytte av Feide-passord


Publisert: 06.02.2018 14:06:13
Sist endret: 06.02.2018 14:06