Nannestad kommunehus

Teiealleen 31, 2030 Nannestad - 66 10 50 00 - e-post
Mandag - fredag 08:00 - 15:30

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Velkommen til skolene i Nannestad

Nannestad kommune har 4 barneskoler, 1 ungdomsskole:

Eltonåsen skole

Kringler-Slattum skole

Preståsen skole

Maura skole

Nannestad ungdomsskole

I kommunen har vi også en videregående skole som fylkeskommunen har ansvaret for.

Nannestad videregående skole (Akershus fylkeskommune) 

 Meld fra om skolemiljø

Nannestad kommune ønsker at mobbing og andre krenkelser avdekkes raskt. Hvis du som elev eller foresatt opplever at det ikke er trygt og godt på skolen, så er det viktig at du melder fra til skolen med en gang. Det kan du gjøre ved å snakke med kontaktlærer, avdelingsleder eller rektor. Du kan også melde fra ved å fylle ut skjemaet Meld fra om skolemiljø 

Her blir du ført videre til et elektronisk skjema hvor du fyller inn skole, klassetrinn og avsender. Når skjemaet er ferdig utfylt, får du en kode på mobiltelefonen. Legg inn koden og meldingen sendes til rektor ved skolen. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Rektor vil ta kontakt med melder og undersøke saken. Skolen skal ta barn og foreldre på alvor og sørge for at involverte elever blir hørt.

Strategier

STRATEGIPLAN FOR MER OG BEDRE LÆRING 2013 – 2017 har vært førende for utvikling og kompetansebygging i Nannestadskolen i 4 år. Rapporteringen  høsten 2017 viste at arbeidet har gitt positive resultater på måleindikatorer som  nasjonale prøver, elevundersøkelsen, andel elever som får spesialundervisning og andel elever som fullfører videregående skole.

En ny fireårig plan MER OG BEDRE LÆRING 2018 - 2021 er under utarbeidelse og legges fram til politisk behandling september 2018 sammen med årets tilstandsrapport og en tiltaksplan for kompetansebygging, skoleåret 2018 – 2019 .

Vurdering for læring, Ledelse på alle nivå og Nannestad som realfagskommune vil fremdeles gis høy prioritet.

Kommunens felles plansjer for kjennetegn på god praksis vil bli videreført og fulgt opp: