Nannestad kommunehus

Teiealleen 31, 2030 Nannestad - 66 10 50 00 - e-post
Mandag - fredag 08:00 - 15:30

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Velkommen til skolene i Nannestad

Nannestad kommune har 4 barneskoler, 1 ungdomsskole:

Eltonåsen skole

Kringler-Slattum skole

Preståsen skole

Maura skole

Nannestad ungdomsskole

I kommunen har vi også en videregående skole som fylkeskommunen har ansvaret for.

Nannestad videregående skole (Akershus fylkeskommune) 

Strategier

STRATEGIPLAN FOR MER OG BEDRE LÆRING 2013 – 2017 har vært førende for utvikling og kompetansebygging i Nannestadskolen i 4 år. Rapporteringen  høsten 2017 viste at arbeidet har gitt positive resultater på måleindikatorer som  nasjonale prøver, elevundersøkelsen, andel elever som får spesialundervisning og andel elever som fullfører videregående skole.

En ny fireårig plan MER OG BEDRE LÆRING 2018 - 2021 er under utarbeidelse og legges fram til politisk behandling september 2018 sammen med årets tilstandsrapport og en tiltaksplan for kompetansebygging, skoleåret 2018 – 2019 .

Vurdering for læring, Ledelse på alle nivå og Nannestad som realfagskommune vil fremdeles gis høy prioritet.

Kommunens felles plansjer for kjennetegn på god praksis vil bli videreført og fulgt opp: