Nannestad pleie- og omsorgssenter

Nannestad pleie og omsorgssenter

Kontaktinformasjon:

Telefon: 66 10 52 00

Avdelingsvis etter kl. 15.30.

Avd.1 Midt/skjermet: 66 10 52 14 / 66 10 52 16

Avd.2 Midt: 66 10 52 17

Avd.1 Øst: 66 10 52 15

Avd.2 Øst: 66 10 52 18

Om oss

Nannestad pleie og omsorgssenter består av 67 sykehjemsplasser, 20 bo og serviceleiligheter, dagaktivitetssenter, vaskeri og base for hjemmesykepleie. 

Nannestad pleie og omsorgssenter åpnet i 1974. I  2001 ble senteret bygget ut. 

Det jobber omlag 220 mennesker ved pleie og omsorgssenteret. Beboere og brukere av tjenesten kan bebnytte seg av blant annet frisør og fotpleie på huset. I tillegg har vi en hyggelig kafe som er åpen på dagtid hverdager.

Vi har en sansehage som er gitt og vedlikeholdes av frivillige. Frivillige fra lag og foreninger deltar i flere aktiviteter for pasienter på sykehjemmet. Det er blant annet ukentlig allsang med sangere fra kor i bygda, og månedlig fest for pasienter og pårørende i regi av pårørendeforeningen Sykehjemmet Venner. Vi har nærhet til videregående skole og godt samarbeid om praksis for elevene. Prosjektet «Gule engler», ungdommer fra videregående skole, kommer en gang i uka i skoleåret for å spre livsglede i hverdagen til eldre.

Tildeling av plasser på sykehjemmet skjer i Koordinerende enhet. Der vurderes søknadene som er kommet fra sykehuset og egensøknader. Grunnlag for tildeling av plass kan blant annet være at det ikke er tilstrekkelig å få hjelp fra hjemmebaserte tjenester, eller som en overgang etter sykehusopphold.