Vi ønsker å gi et godt tilbud hvor barn og unge, og deres foresatte er i fokus.  Vi jobber med hele familien, men vår viktigste oppgave er å ivareta barna og ungdommene, og støtte foreldrene i dette samspillet.   

Vi tilbyr samtaler til barn, unge og deres foreldre som opplever vansker av ulik art i eksempelvis relasjoner, kommunikasjon, samspill, parforhold og med psykisk helse. Tilbudet er primært rettet mot Nannestad sine innbyggere.


Publisert: 30.08.2022 10:23:36
Sist endret: 15.09.2022 09:43