Lavterskelteamet er et gratis og frivillig tilbud for barn, unge og familier som kan ta kontakt ved behov for samtaler. Vi krever ingen henvisning, vedtak, diagnoser eller utfylling av skjema for å få samtaler. 

Som samtalepartnere er vi opptatt av å møte alle med vennlighet, respekt og anerkjennelse. Vi ønsker å skape trygge rammer for samtalene og at de oppleves som nyttige for alle som kommer. Vi har en holdning om at mennesket har kunnskap om sitt eget liv og hvordan de ønsker å ha det. Vi tror på barn og unges klokskap og er opptatt av å få frem deres ressurser, samt bidra til å fremme følelsen av mestring. Dette er et viktig utgangspunkt for samtaler som kan skape en forandring. Gjennom våre erfaringer har vi lært at det finnes problemhistorier i alle menneskers liv, men at problemet aldri har total kontroll. Vi håper på en åpen og ærlig dialog omkring hva som er hjelpsomt.

Vi bruker forskjellige faglige tilnærminger i vårt arbeid og er opptatt av familien som helhet. Vi kan tilby både individuelle-, familie-, parsamtaler, gruppesamtaler og familieveiledning. Vi deltar også i tverrfaglig samarbeid ved behov.

Samtalene finner sted i våre lokaler.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Sammen finner vi ut om vårt tilbud kan være noe for deg/dere. Tilbud om samtaler vil bli gitt innen kort tid.


Publisert: 30.08.2022 10:37:48
Sist endret: 15.09.2022 09:48