Landbrukskontoret utgir informasjonsskrivet Leirblekkja til jord- og skogbrukere i Nannestad. Skrivet kommer ut 4-7 ganger i året. Ønsker du å få denne på e-post kan du sende en henvendelse til servicekontoret@nannestad.kommune.no

 

2023

1 - 2023 Leirblekkja

2 - 2023 Leirblekkja

3 - 2023 Leirblekkja

4 - 2023 Leirblekkja

5 - 2023 Leirblekkja

6 - 2023 Leirblekkja

2022

1- 2022 Leirblekkja

2 - 2022 Leirblekkja

3 - 2022 Leirblekkja

4 - 2022 Leirblekkja

5 - 2022 Leirblekkja

6 - 2022 Leirblekkja 

2021

1-2021 Leirblekkja

2-2021 Leirblekkja

3-2021 Leirblekkja

4-2021 Leirblekkja

5 -2021 Leirblekkja

2020

1 -2020 Leirblekkja

2 -2020 Leirblekkja

3 -2020 Leirblekkja

4 -2020 Leirblekkja

5 -2020 Leirblekkja

6-2020 Leirblekkja

2019

1-2019 Leirblekkja 

2 -2019 Leirblekkja

3 -2019 Leirblekkja

4 -2019 Leirblekkja

5 -2019 Leirblekkja

2018

1-2018 Leirblekkja

2-2018 Leirblekkja

3-2018 Leirblekkja

4-2018 Leirblekkja

5-2018 Leirblekkja

6-2018 Leirblekkja

7-2018 Leirblekkja 

2017

1-2017 Leirblekkja.pdf

2-2017 Leirblekkja.pdf

3-2017 Leirblekkja.pdf

4-2017 Leirblekkja.pdf

4-2017 Vedlegg - Teaser Nyskapningskonferansen 2017.pdf

5-2017 Leirblekkja.pdf

5-2017 Vedlegg - Regionale miljøkrav.pdf

6-2017 Leirblekkja.pdf

6-2017 Vedlegg Invitasjon Markvandring i Fangvekster.pdf

6-2017 Vedlegg Planering og jordflytting - utførelse og vedlikehold NIBIO_BOK_2017_3_4.pdf

6-2017 Vedlegg Program Nyskapingskonferanse 2017.pdf

7-2017 Leirblekkja.pdf

2016

1-2016 Leirblekkja.pdf

2-2016 Leirblekkja.pdf

3-2016 Leirblekkja.pdf

4-2016 Leirblekkja.pdf

5-2016 Leirblekkja.pdf

5-2016 Vedlegg - Erstatning ved klimatiske skader i vekstsesongen.pdf

 


Publisert: 14.11.2016 10:34:13
Sist endret: 01.09.2023 15:03