• Leirblekkja nr 6

  Les saken »

 • Leirblekkja nr 5

  Les saken »

 • Regionalt miljøtilskudd 2020

  Les saken »

 • Leirblekkja nr 3

  Les saken »

 • Koronasituasjonen og konsekvenser for Landbrukskontoret

  Les saken »

 • Leirblekkja nr 5

  Les saken »

 • Leirblekkja nr 4

  Les saken »

 • Leirblekkja nr 3

  Les saken »

 • Ravinedalene i Nannestad anses nå som ferdig kartlagt

  Les saken »

 • Landbruket kan hjelpe insektene og vannmiljøet

  Les saken »

 • Nannestad kommune har vedtatt kommunedelplan for naturmangfold

  Les saken »

 • Leirblekkja nr 2

  Les saken »

 • Informasjonsbrosjyre om hestegjødsel: "Hestegjødsel - en ressurs, eller et problemavfall?

  Les saken »

 • Fagtur i skogbruket

  Les saken »

 • Temakurs - Tilleggsnæring på gården 28. mars

  Les saken »

 • Leirblekkja nr 1 - 2019 er sendt ut

  Les saken »

 • Leirblekkja nr 7

  Les saken »

 • Resterende ravinedaler i Nannestad skal kartlegges og verdisettes

  Les saken »

 • Nytt nr av Leirblekkja

  Les saken »

 • Utsatt frist - husdyrgjødsel kan spres til 1. oktober

  Les saken »

 • Landbruket må høyne brannberedskapen

  Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.

  Les saken »

 • Informasjon om erstatning for avlingsskade

  Les saken »

 • Leirblekkja nr 4 2018

  Les saken »

 • Beitedyr

  Melding om skadde dyr eller dyr på avveie

  Les saken »

 • Skogdag med tema skogsbilveger

  Les saken »

 • Leirblekkja nr 3

  Les saken »

 • Leirblekkja nr 2 er sendt ut

  Les saken »

 • Leirblekkja nr 7

  Her er det invitasjon til juleskogkveld, informasjon om nye skogbruksplaner og skogfond. Du kan også lese aktuelt om produksjonstilskudd og bygdeutviklingsmidler.

  Les saken »

 • Nye skogbruksplaner og skogfond

  Les saken »

 • Informasjonsskrivet Leirblekkja nr 5 2017

  Aktuelle temaer er blant annet ekstraordinær søknadsomgang på SMIL, høstens søknadsfrister for produksjonstilskudd, regionale miljøtilskudd, drenering og bygdeutviklingsmidler.

  Les saken »

 • Meld fra om skadde beitedyr eller beitedyr på avveie

  Les saken »

 • Leirblekkja nr 4

  Leirblekkja nr 4 er publisert på kommunens hjemmeside.

  Les saken »

 • Leirblekkja nr 3 er sendt ut

  Ny utgave av informasjonsskrivet Leirblekkja er publisert på kommunens hjemmeside.

  Les saken »

 • Ny bonde/skogbruker?

  For deg som vil starte opp som bonde eller skogbruker kan det være mange regler, søknader og ordninger å forholde seg til.

  Les saken »

 • Nye skogbruksplaner

  Alle nye skogbruksplaner er nå sendt ut til skogeierne.

  Les saken »


Publisert: 14.12.2016 12:40
Sist endret: 03.02.2017 12:49