Landbrukskontoret

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Åpningstider:

Mandag - fredag

08:00 - 15:30

Kontaktinformasjon:

Teiealleen 31, 2030 Nannestad

66 10 50 00

Aktuelt

Informasjonsskrivet Leirblekkja nr 5 2017

Aktuelle temaer er blant annet ekstraordinær søknadsomgang på SMIL, høstens søknadsfrister for produksjonstilskudd, regionale miljøtilskudd, drenering og bygdeutviklingsmidler.

Les mer »

Meld fra om skadde beitedyr eller beitedyr på avveie

Les mer »

Alle nyheter

Landbrukskontoret holder til i kommunehuset, 2. etasje. Kontoret er åpent for publikum i åpningstiden, men det kan være lurt å avtale tid på forhånd. Velkommen!

Landbrukskontoret forvalter følgende lovverk med tilhørende forskrifter:

  • Jordloven
  • Skogbruksloven
  • Konsesjonsloven
  • Forurensning, landbruksrelatert forurensing

Andre oppgaver:

  • Jord- og skogbruksforvaltning (inkludert kommuneskogene)
  • Landbruksbasert næringsutvikling
  • Skogfondsordningen

De aller fleste skjemaene som brukes i landbruksforvaltningen ligger på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Søknadsfrister

15. mars - Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

1. mai    - Offentlig kontroll - floghavre

15. mai  - Produksjonstilskudd

15. okt - Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - ekstraordinær frist 2017 - gjelder hydrotekniske tiltak

15. okt  - Produksjonstilskudd

20. okt  - Regionalt miljøtilskudd (RMP)

31. okt  - Erstatning ved klimabetinget skade

 

 


Kalender

Se flere »