Landbrukskontoret

Åpningstider:

Mandag - fredag

09:00 - 15:00 (telefon)

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:Teiealleen 9, 2030 Nannestad
Postadresse: Postboks 3, 2031 Nannestad

66 10 50 00

Aktuelt

Leirblekkja nr 4

Les mer »

Infoskrivet Leirblekkja nr 3 er sendt ut

Les mer »

Alle nyheter

Landbrukskontoret holder til i kommunehuset, 2. etasje. Kontoret er åpent for publikum i åpningstiden, men det kan være lurt å avtale tid på forhånd. Velkommen!

Landbrukskontoret forvalter følgende lovverk med tilhørende forskrifter:

  • Jordloven
  • Skogbruksloven
  • Konsesjonsloven
  • Forurensning, landbruksrelatert forurensing

Andre oppgaver:

  • Jord- og skogbruksforvaltning (inkludert kommuneskogene)
  • Landbruksbasert næringsutvikling
  • Skogfondsordningen

De aller fleste skjemaene som brukes i landbruksforvaltningen ligger på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Frister

1. mars - Elektronisk søknad om produksjonstilskudd åpnes

15. mars - Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (del 1)

15. mars - Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

20.mars - Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) - Øya og Nordre Eik

20. mars - Tiltak i beiteområder

29. mars - Siste mulighet til å endre opplysninger i del 1 av innsendt søknad om produksjonstilskudd.

29. mars - Siste mulighet for å levere del 1 av søknad om produksjonstilskudd med reduksjon i tilskuddet.

1. mai  - Offentlig kontroll - floghavre 

31. august - Erstatning ved svikt i honningproduksjon. Frist for å melde fra til kommunen.

15. okt - Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (del 2) 

15. okt - Regionalt miljøtilskudd (RMP)

31. okt - Erstatning ved avlingssvikt

31. oktErstatning ved svikt i honningproduksjon. Søknadsfrist det året produksjonsvikten oppstod.

Løpende - Tilskudd til drenering. 

Løpende - Tilskudd til skogkultur.  Siste frist 15. november.

Løpende - Bedriftsutviklingsmidler (IBU) til tradisjonelt landbruk (Innovasjon Norge)

Løpende - Tilleggsnæring i landbruket (Innovasjon Norge)

Løpende - Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.  Søk innen 1 år etter etter siste dag i perioden du søker tilskudd for.