Landbrukskontoret

Åpningstider:

Mandag - fredag

09:00 - 15:00

Kontaktinformasjon:

Teiealleen 31, 2030 Nannestad

66 10 50 00

Aktuelt

Leirblekkja nr 5

Les mer »

Leirblekkja nr 4

Les mer »

Alle nyheter

Landbrukskontoret holder til i kommunehuset, 2. etasje. Kontoret er åpent for publikum i åpningstiden, men det kan være lurt å avtale tid på forhånd. Velkommen!

Landbrukskontoret forvalter følgende lovverk med tilhørende forskrifter:

  • Jordloven
  • Skogbruksloven
  • Konsesjonsloven
  • Forurensning, landbruksrelatert forurensing

Andre oppgaver:

  • Jord- og skogbruksforvaltning (inkludert kommuneskogene)
  • Landbruksbasert næringsutvikling
  • Skogfondsordningen

De aller fleste skjemaene som brukes i landbruksforvaltningen ligger på nettsidene til Landbruksdirektoratet.