Landbrukskontoret

Åpningstider:

Mandag - fredag

09:00 - 15:00 (telefon)

Besøksadresse :

Teiealleen 31, 2030 Nannestad

 

Aktuelt

Webinar om lukket hogst og frivillig vern

Les mer »

Påminnelser søknadsfrister m.m. - Leirblekkja nr 8

Les mer »

Alle nyheter

Landbrukskontoret holder til i 1. etasje på kommunehuset. Vi tar imot publikum i åpningstiden etter avtale. Velkommen!

Landbrukskontoret forvalter følgende lovverk med tilhørende forskrifter:

  • Jordloven
  • Skogbruksloven
  • Konsesjonsloven
  • Forurensning, landbruksrelatert forurensing

Andre oppgaver:

  • Jord- og skogbruksforvaltning (inkludert kommuneskogene)
  • Landbruksbasert næringsutvikling
  • Skogfondsordningen

De aller fleste skjemaene som brukes i landbruksforvaltningen ligger på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Frister

1. mars - Elektronisk søknad om produksjonstilskudd åpnes

15. mars - Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (del 1)

20. mars - Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) - Øya og Nordre Eik

21. mars - Tiltak i beiteområder

29. mars - Siste mulighet til å endre opplysninger i del 1 av innsendt søknad om produksjonstilskudd.

29. mars - Siste mulighet for å levere del 1 av søknad om produksjonstilskudd med reduksjon i tilskuddet.

20. april - Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)  (ordinær søknadsfrist)

1. mai  - Offentlig kontroll - floghavre 

31. august - Erstatning ved svikt i honningproduksjon. Frist for å melde fra til kommunen.

20. september - Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)  (siste frist for innsending etter ordinær søknadsfrist i 2023)

15. okt - Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (del 2) 

15. okt - Regionalt miljøtilskudd (RMP)

31. okt -Tilskudd ved avlingssvikt

31. oktErstatning ved svikt i honningproduksjon. Søknadsfrist det året produksjonsvikten oppstod.

Løpende - Tilskudd til drenering. 

Løpende - Tilskudd til skogkultur.  Siste frist 15. november.

Løpende - Bedriftsutviklingsmidler (IBU) til tradisjonelt landbruk (Innovasjon Norge)

Løpende - Tilleggsnæring i landbruket (Innovasjon Norge)

Løpende - Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.  Søk innen 1 år etter etter siste dag i perioden du søker tilskudd for.