Innhold

Vi har ingen søknadsfrister, og man kan søke gjennom hele året.

Oppsigelse for høstsemesteret må skje før 1. september

Oppsigelse for vårsemesteret må skjer før 10. januar

Alle oppsigelse må skje skriftlig.


Publisert: 07.03.2018 09:14:57
Sist endret: 07.03.2018 09:14