Nannestad kulturskole skal være en kvalitetsleverandør på undervisning innen kulturfag. Det er riktig å sette krav til kvaliteten på tilbudene i Nannestad kulturskole. Dersom du føler at tilbudet ikke holder kvaliteten du ønsker, setter vi pris på en tilbakemelding.

 

I Nannestad kulturskole kan man forvente at:

 • Undervisningstimen varer i minimum 25 min. pr. uke
 • Timen starter til avtalt tid
 • Skolen prøver å imøtekomme ønske om undervisningstidspunkt
 • Man får tilpasset undervisning
 • Man får godt kvalifisert og godt forberedt lærer
 • Man får beskjed dersom timen blir avlyst eller endret
 • Skolen forsøker å skaffe vikar ved sykdom
 • Man får redusert elevkontingent dersom undervisningen har vært avlyst flere en 3 ganger per semester og alternativt undervisningsopplegg ikke har blitt gitt
 • Man får god nok informasjon om konserter, aktiviteter osv.
 • Man får anledning til å delta på konserter, forestillinger og arrangementer

 

Nannestad kulturskole forventer av elever at:

 • Man møter til avtalt tid
 • Gir beskjed til lærer dersom man ikke kan komme
 • Møter forberedt til timer
 • Skaffer nødvendig utstyr (som f.eks instrument, materiell, noter, dansesko osv)
 • Har med nødvendig utstyr på timene
 • Har satt seg inn i retningslinjene for kulturskolen

 


Publisert: 02.12.2016 07:56:50
Sist endret: 08.08.2022 12:44