Innhold

Nannestad kulturskole skal være en kvalitetsleverandør på undervisning innen kulturfag. Det er riktig å sette krav til kvaliteten på tilbudene i Nannestad kulturskole. Dersom du føler at tilbudet ikke holder kvaliteten du ønsker, setter vi pris på en tilbakemelding.

I Nannestad kulturskole kan man forvente at:

Undervisningstimen varer i minimum 20 min. pr. uke
Timen starter til avtalt tid
Skolen prøver å imøtekomme ønske om undervisningstidspunkt
Man får tilpasset undervisning
Man får beskjed dersom timen blir avlyst eller endret
Man får god nok informasjon om konserter, aktiviteter osv.
Man får godt kvalifisert og godt forberedt lærer
Skolen forsøker å skaffe vikar ved sykdom
Man får redusert elevkontingent dersom undervisningen har vært avlyst flere en 2 ganger på et semester.
Man får anledning til å delta på konserter, forestillinger og arrangementer

Nannestad kulturskole forventer av elever at:

Man møter til avtalt tid
Gir beskjed til lærer dersom man ikke kan komme
Møter forberedt til timer
Skaffer nødvendig utstyr (som f.eks instrument, materiell, noter, dansesko osv)
Har med nødvendig utstyr på timene
Har satt seg inn i retningslinjene for kulturskolen

Man kan ikke forvente at Nannestad kulturskole at:

Vi alltid klarer å skaffe vikar ved sykdom
Alle timer går som normalt
Det ikke blir forandringer i timeplanen
Alle får lik undervisningstid
Alle kan delta på alle arrangementer


Publisert: 02.12.2016 07:56:50
Sist endret: 02.12.2016 07:58