KAN-senteret

Åpningstider:

Alle dager 08.00-15.30
Telefon: 66 10 52 35

Besøksadresse:

Bahusvegen 24
2030 NANNESTAD

Formål

KAN skal gi et meningsfylt og tilrettelagt dagtilbud til voksne mennesker med psykisk utviklingshemming.

Visjon

Gjennom opplevelser av mestring, selvstendig arbeid, sosial læring og trivsel, skal brukerne styrke og øke sin kompetanse. 

Stor trivsel

Det sosiale er en stor og viktig del av vår trivsel på KAN. I løpet av pret er vi derfor på noen utflukter som for eksempel: tur til tusenfryd, Sverige-tur, Amadeus dyrepark o.l. På vårparten og før jul har vi åpen kveld. Da selger vi fine ting vi har laget. Arrangementet er åpent for alle.