KAN-senteret

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Åpningstider:

Alle dager 08.00-15.30
Telefon: 66 10 52 35
e-post: 

Besøksadresse:

Bahusvegen 24
2030 NANNESTAD

Formål

KAN skal gi et meningsfylt og tilrettelagt dagtilbud til voksne mennesker med psykisk utviklingshemming.

Visjon

Gjennom opplevelser av mestring, selvstendig arbeid, sosial læring og trivsel, skal brukerne styrke og øke sin kompetanse. 

Samarbeid med NAV

Tilbud til unge arbeidsledige i kommunen. De tilbys individuell kartlegging, tilrettelegging, oppfølging og avklaring med tanke på ordinært arbeid eller avklaring i forhold til andre trygdeytelser. De får verdifull arbeidstrening/opplæring på KAN.

Stor trivsel

Det sosiale er en stor og viktig del av vår trivsel på KAN.  I løpet av året er vi derfor på flere turer. Det kan variere mellom tur i skogen med bål og pølser, svensketur, besøk på Haraldvangen, akedag på jordet nede i Bahus osv. Det arrangeres også bingo og andre aktivitetsdager.


Her finner du oss