Innhold

Veiledning

Kommunen kan svare på generelle spørsmål og kan ikke forskuttere utfallet av en sak. 

Kommunens veiledningsplikt

Kommunen skal behandle søknader og kan derfor ikke hjelpe til med veiledning til hvordan disse skal utføres (prosjektering). Vi skal informere om regelverket på et generelt grunnlag, men tar ikke vurderinger av et tiltak før vi sitter med søknaden og all nødvendig dokumentasjon.

Regelverket er komplisert og kan være vanskelig å forstå. Hvis du har behov for hjelp, anbefaler vi deg å ta kontakt med en som kan gi deg råd og veiledning. Dette kan være en arkitekt, rådgivende byggingeniør eller lignende.

 

Veiledning på e-post
Spørsmål om byggesak sendes til postmottak@nannestad.kommune.no. Husk å oppgi byggested, hva du vil bygge og eventuelle spørsmål.

Telefonveiledning
Ring 66 10 50 00 for å få veiledning per telefon.

Forhåndskonferanse

Har du et konkret eller større prosjekt og har spørsmål om f.eks. estetikk, infrastruktur, dispensasjon, plankrav osv. eller har ønske om en generell vurdering av prosjektet, bør du diskutere med den som skal bli ansvarlig søker, og kan anmode om forhåndskonferanse.

Merk at gjentatt forhåndskonferanse er gebyrbelagt.

Bestill forhåndskonferanse 


Publisert: 04.05.2021 11:54:51
Sist endret: 19.09.2023 18:50