Byggesak i Nannestad

Illustrasjon: Direktoratet for byggkvalitet

Kontaktinformasjon:

E-post

Telefon: 66 10 50 00

Telefontid:
Tirsdag kl. 12.30-15.00
Torsdag kl. 09.00-11.30

Skal du bygge, rive eller endre?

Før du setter i gang bør du bestemme deg for hvor omfattende byggeprosjektet ditt skal være. Har du et mindre byggeprosjekter kan du ofte både bygge og søke selv, mens større byggeprosjekter krever at du må bruke fagpersoner i hele søknads- og byggeprosessen.

Det du skal bygge må være i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området.Reguleringsplan kan igjen enten være en områdeplan eller en detaljplan. Med andre ord må det du skal gjøre ikke være i strid med planformål, grad av utnytting, byggegrenser, avstands- og høydebestemmelser, krav til utforming (tilpasning til omgivelsene) etc. Dersom det gjelder bevaringsverdige bygg eller områder må tiltaket avklares med kommunen. 

Planbestemmelser som gjelder for din eiendom finner du i kommunekart. 
Se veiledningsvideo for kommunekart. 

Stegene fra idé til ferdig søknad kan du lese mer om på Direktoratet for byggkvalitets nettsider.

Lage byggesøknad? Bruk digitale løsninger 

Det har blitt enklere å søke digitalt for både privatpersoner og for profesjonelle søkere. 

Skal du bygge noe selv? Se hvilke løsninger du kan bruke på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no).
Tjenester for privatpersoner


Er du en profesjonell søker? Se oversikten over tjenester på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.
Tjenester for profesjonelle


Aktuelt

Installering av solcellepanel

Økt interesse for installering av solcellepanel

Les mer »

Næringsarealer i Nannestad kommune

Status over næringsarealer i Nannestad kommune per 1. september 2021.

Les mer »

Alle nyheter