Byggesak i Nannestad

Illustrasjon: Direktoratet for byggkvalitet

Kontaktinformasjon:

E-post

Telefon: 66 10 50 00

Åpningstid: 09.00-15.00

Skal du bygge, rive eller endre?

Før du setter i gang bør du bestemme deg for hvor omfattende byggeprosjektet ditt skal være. Har du et mindre byggeprosjekter kan du ofte både bygge og søke selv, mens større byggeprosjekter krever at du må bruke fagpersoner i hele søknads- og byggeprosessen.

Det du skal bygge må være i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området.Reguleringsplan kan igjen enten være en områdeplan eller en detaljplan. Med andre ord må det du skal gjøre ikke være i strid med planformål, grad av utnytting, byggegrenser, avstands- og høydebestemmelser, krav til utforming (tilpasning til omgivelsene) etc. Dersom det gjelder bevaringsverdige bygg eller områder må tiltaket avklares med kommunen. 

Planbestemmelser som gjelder for din eiendom finner du i kommunekart

Se veiledningsvideo for kommunekart. 

Stegene fra idé til ferdig søknad kan du lese mer om på Direktoratet for byggkvalitets nettsider.

Lage byggesøknad? Bruk digitale løsninger 

Det har blitt enklere å søke digitalt for både privatpersoner og for profesjonelle søkere. 

Skal du bygge noe selv? Se hvilke løsninger du kan bruke på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no).
Tjenester for privatpersoner


Er du en profesjonell søker? Se oversikten over tjenester på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet.
Tjenester for profesjonelle


Aktuelt

Skal du sette opp hus til avfallsdunkene dine?

I sommerhalvåret er det mange som vurderer å sette opp et søppelskur. Det finnes noen nasjonale retningslinjer som må følges, og her finner du mer informasjon.

Les mer »

Skal du bygge terrasse eller tilbygg?

Fra 1. mai 2021 kan flere bygge terrasse eller tilbygg uten å søke.

Les mer »

Alle nyheter