Lånereglement

  • Folkebibliotekene har som oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. Bibliotekets tjenester er gratis.
  • For å låne må du ha lånekort. Alle med fast bopel i Norge kan få lånekort mot å vise legitimasjon. Barn under 15 år får lånekort mot underskrift av foresatte.
  • Lånekortet er personlig og skal ikke overlates til andre. Du er ansvarlig for alt som blir lånt på ditt kort.
  • Meld fra ved tap av kort og ved endring av navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse.
  • Vanlig lånetid er fire uker. Enkelte medier kan ha annen utlånstid. Lån kan vanligvis fornyes etter avtale med biblioteket.
  • Ved levering etter forfallsdato påløper gebyr etter vedtatte satser. Etter at siste purring er sendt regner vi materialet som tapt og sender erstatningskrav. Når erstatningskrav er sendt blir lånekortet sperret inntil regningen er betalt eller mediene er innlevert.
  • Bortkommet eller skadet materiale må erstattes etter vedtatte satser.
  • For lån til institusjoner gjelder egne regler.
  • Brudd på låneregler kan medføre tap av lånerett.

 


Publisert: 02.11.2016 17:20:16
Sist endret: 04.08.2022 12:15