Innhold

Overgang til skole

Rammeplan for barnehager vektlegger at barnehager og skoler i samarbeid skal legge til rette for barns overgang fra barnehagen til første klasse og eventuelt til skolefritidsordning. Rammeplanen vektlegger også at et slikt samarbeid skal skje i samarbeid med barnets hjem. Ved informasjon om enkeltbarn skal foreldre eller foresatte gi skriftlig samtykke.


I Nannestad er barnehager og skoler organisert i virksomheten oppvekst. Barnehagene og skolene har et nært samarbeid med felles fokus på Tidlig Inn.

I Nannestad kommune har vi utarbeidet rutiner for samarbeid om overgang fra barnehage til skole.

Preståsen skole


Publisert: 14.11.2016 11:15:45
Sist endret: 07.03.2023 11:27