Innhold

Tilvenning av nye barn

1. DAG: Barna kan være i barnehagen fra avtalt oppmøte tid og 2 timer frem.

Dette for at den første dagen ikke skal bli for lang. Slik at barna skal ha lyst til å komme igjen dagen etter. Det er mye bedre at de går mens de ennå synes det er morsomt, enn når de begynner å bli slitne. I utgangspunktet er foreldrene sammen med barnet hele denne dagen, men de kan evt. gå fra en kort periode hvis dette er mulig.

2 DAG. Denne dagen kan barna være en time lengre, fra avtalt oppmøte tid og 3 timer frem. Foreldrene bør prøve å gå ifra barnet en stund, ca 1-1.5 timer.

3 DAG: Denne dagen vil vi at barna skal være i barnehagen i 4 timer. Fra avtalt oppmøtetid og 4 timer frem. Denne dagen kan foreldrene prøve å være borte så mye som mulig, men være tilgjengelig på telefon hele tiden.

Det kan være lurt å snakke med barnet på forhånd slik at de også er forberedt på hvordan de første dagene i barnehagen blir (men ta kun en dag om gangen). Dette er kun et utgangspunkt for tilvenningen slik at alle parter har noe å forholde seg til. Husk på at alle barn er forskjellige og reagerer ulikt og de trenger derfor individuelle rutiner for tilvenning. Dette blir vi enige om underveis. Noen av barna vil kanskje ikke gråte i det hele tatt, andre kan gråte mer over en lengre periode, og andre igjen vil først begynne å gråte etter noen uker. Men husk at alt dette er normalt, og at vi underveis legger vekt på å ha en god dialog med dere som foreldre slik at vi hele tiden er enige om hvordan vi løser nye situasjoner som oppstår.

Vi vil også ha en oppstartsamtale i løpet av de første ukene.


Publisert: 14.11.2016 11:19:40
Sist endret: 12.12.2016 09:33