Innhold

Barnehagens planer

 

Serviceerklæring

Årsplan 2020-21

Forenklet årsplan 2019-20

Kommunale planer

Kommuneplan

Økonomiplan

Målkort for barnehagene i Nannestad kommune

Statlige lover og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager i Nannestad

Rammeplan for barnehager

Lov om barnehager

Arbeidsmiljøloven                                                              

Forvaltningsloven

Kommuneloven

Offentlighetsloven

Opplæringsloven

 


Publisert: 14.11.2016 11:15:22
Sist endret: 02.12.2020 12:00