Innhold

 

Midtbygda barnehage har 6 avdelinger fordelt på to hus med 5 minutters gange i mellom. Hovedbygget med 4 avdelinger ligger i Prestmosvegen 3 og det andre bygget ligger i Mikkel Revs veg 22. Barnehagen eies og drives av Nannestad Kommune.
Vi har til sammen 97 barn i alderen 0 - 5 år og 25 ansatte. 
Vi legger stor vekt på barns medvirkning, sosial kompetanse, natur og miljø.

Barnehagen ble første gang åpnet i januar 1983 i Mikkel Revsveg og hadde med de to avdelingene Granstua og Furustua plass til 36 barn daglig. Fra 1. mars 1999 ble barnehagen flyttet til et nybygg, en 4 avdelings barnehage med plass til 68 barn daglig. Da barnehagen ga navn til avdelingene, ble det tatt utgangspunkt i boka om "Ole Brumm og 100 meter skogen" og avdelingene fikk navnene: Nasse Nøff, Ole Brumm, Tigergutt og Kengubarnet. Ved utvidelsen av barnehagen fra august 2004 med to avdelinger i det som var den gamle Midtbygda barnehage, har disse avdelingene også fått navn fra bøkene om Ole Brumm, det er Tussi og Sprett. Denne utvidelsen gjør oss til en stor barnehage med mange spennende utfordringer. Antallet hele plasser omregnet til over 3 år er ca. 110 (barn under 3 år teller for 2). Når vi tar med alle ansatte i barnehagen foruten ekstra assistenter, har vi 27 voksne i ulike stillingsstørrelser.

Det tilbys ulike prosentandels plasser for barn i alderen 0-5 år. De fleste av barna er bosatt i Midtbygda eller tilhører Preståsen skolekrets. I noen tilfeller har også barn fra andre deler av kommunen plass hos oss. Barnehagen har også bred erfaring med integrering av funksjonshemmede i den daglige virksomheten.

Barnehagen ligger som navnet tilsier, midt i bygda og har helsestasjonen, Prestmosen borettslag, sykehjemmet og skogen som nærmeste nabo. Vi ligger ellers i gangavstand til Preståsen skole som vi har en del samarbeid med i form av lån av gymsal. Brannvesen, post, butikker, bibliotek, ungdomsskole, videregående skole og offentlig kommunikasjon er også innenfor rekkevidde hvis man tar bena fatt.


Publisert: 14.11.2016 11:20:56
Sist endret: 06.08.2021 13:49