Innhold

Midtbygda barnehage

Vi skal gi barna og de voksne trygghet til å kunne si: "Jeg kan, jeg vil og se - jeg får det til!"

Midtbygda barnehage har seks avdelinger fordelt på to hus med 5 minutters gange mellom. Hovedbygget med fire avdelinger ligger i Prestmosvegen 3 og det andre bygget ligger i Mikkel Revs veg 22. Barnehagen eies og drives av Nannestad Kommune.

Barnehagen, med sine nåværende to bygg har plass til 96 barn. Avdelingene har navn etter boka om "Ole Brumm og 100 meter skogen": Nasse Nøff, Ole Brumm, Tigergutt, Kengubarnet, Tussi og Sprett. Antallet hele plasser omregnet til over 3 år er ca. 110 (barn under 3 år teller for 2). Barnehagen har 34 voksne i ulike stillingsstørrelser.

Det tilbys ulike prosentandels plasser for barn i alderen 0-5 år. De fleste av barna er bosatt i Midtbygda eller tilhører Preståsen skolekrets. I noen tilfeller har også barn fra andre deler av kommunen plass hos oss. Barnehagen har også bred erfaring med integrering av funksjonshemmede i den daglige virksomheten.

Barnehagen ligger som navnet tilsier, midt i bygda og har helsestasjonen, sykehjemmet og skogen som nærmeste nabo. Vi ligger ellers i gangavstand til Preståsen skole som vi har en del samarbeid med. Brannvesen, post, butikker, bibliotek, ungdomsskole, videregående skole og offentlig kommunikasjon er også innenfor rekkevidde.

Aldersdelte grupper

Vi har aldersdelte grupper for 4 og 5 åringene 1-2 ganger pr. uke i tiden 10.00-13.00.Vi har faste voksne som har ansvar for de ulike gruppene. De voksne planlegger turer og aktiviteter som passer spesielt for det alderstrinnet barna er på. 
Barna hjelper hverandre og det dannes nye relasjoner og vennskap på tvers av avdelingene og husene våre.
Vi satser primært på utelek og turer i nærmiljøet.
Barna er delt inn slik :
  • Russegruppa – barn som er født i 2017
  • Trollgruppa – barn som er født i 2018

Russebarna har i tillegg musikklek/skoleforberedende aktiviteter en gang i uka på tvers av husene våre.


Publisert: 14.11.2016 11:20:56
Sist endret: 12.10.2022 10:44