Innhold

Besøksadresse

  • Store Midtbygda: Prestmosvegen 3, 2030 Nannestad
  • Lille Midtbygda med avdelingene Tussi og Sprett ligger i Mikkel Revs veg 22
  • tlf 47785261
  • Styrer Anita Hakvåg e-post 

Postadresse

Send post til oss via kommunen. Se hvordan her

Avdelinger

Avdeling

Telefon

Pedagogisk leder

Tussi   

909 93 059

Britt Heidi Huus

Sprett

948 12 485

Tor Eivind Østby

Marinela Glavu

Ole brumm

909 70 138

Gro Sollien Finskud

Gry H. Pedersen

Tigergutt

909 92 736

Anja Roland

Randi Hushagen

Nasse nøff

948 08 438

Marina Khurram

Kengubarnet

948 75 024  Kjersti Stuve Dahl

Publisert: 12.12.2016 09:19:43
Sist endret: 14.03.2023 16:44