Innhold

Kosthold

I Midtbygda barnehage severer vi lunsj til barna kl. 11.30. Vi varierer mellom varm mat og brødmat. Varm mat innebærer alt fra suppe og grøt til middagsmat med forskjellige  kjøtt- og fiskeretter Vi legger opp til at barna i størst mulig grad skal klare seg selv i forhold til lunsjen, men trer støttende til når behovet melder seg, samt at barna blir oppfordret til å hjelpe hverandre. Det går på rundgang blant barna å dekke på til lunsj. Vi serverer frukt hver dag, enten som litt påfyll mellom frokost og lunsj eller etter lunsj. De som skal spise frokost og/eller ettermiddagsmat tar med egen mat hjemmefra. Barna får melk/vann til alle måltider. Vi setter pris på sunne, gode matpakker.

Når barnet ikke er i form

Barn som går i barnehage kan ofte være utsatt for smitte. Noen ganger vil foreldre kanskje være i tvil om barnet kan gå i barnehagen eller ikke. Vi forsøker å gi noen retningslinjer for når barna kan være i barnehagen og når de må holdes hjemme.

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag?

For at barnet kan være i barnehagen må det være i form til å delta i de vanlige aktivitetene. Dette betyr også at barna må kunne være ute, med mindre annet er avtalt. Rådfør deg gjerne med personalet hvis du føler deg usikker. Personalet som daglig ser barnet i en gruppe, kan være med å bedømme om barnet klarer å være med i gruppefellesskapet eller ikke. Et sykt og slapt barn har behov for ekstra omsorg og et fang å sitte på. I en gruppe med barn er det mange som trenger personalets oppmerksomhet og hjelp, og det blir derfor vanskelig å dekke syke og slappe barns behov for omsorg og pleie. Husk alltid å gi beskjed til barnehagen dersom barnet ditt ikke kommer i barnehagen.

Har barnet hatt oppkast og diaré skal barnet holdes hjemme 48 timer før det kan komme tilbake til barnehagen. Dette av hensyn til de andre barna, deres familie og de ansatte i barnehagen.

Bruk av legemiddel?

I barnehagene i Nannestad har vi felles retningslinjer for legemiddelhåndtering.Ved utdeling av medisiner i barnehagene må gjeldende retningslinjer følges. Retningslinjene består av et sett skjemaer til ulik bruk. Bemerk: Ved akuttmedisinering skal fastlege skrive under på medisineringsskjema. For å gjøre det lettest mulig for foresatte legger vi ut alle skjemaer vi bruker her på hjemmesiden, så de kan printes ut og tas med til lege/fylles ut hjemme. 

 

 

Avtale om fast håndtering og administrering av legemidler til barn i barnehagen -.pdf

Instruks for akuttmedisinering av barn i barnehage.pdf

Legemiddelkort 

Utlevering av medisin til barn i barnehage.pdf  

Syke barn og barnehager

Øyekatarr/Øyebetenelse

Orientering om lus (norsk bokmål)

Head lice infect by head/hair contact  English

Anbefalinger ved sykdom fra Folkehelseinstituttet 

Spesialpedagogisk hjelp

Det har blitt laget informasjon til foreldrene som er kalt Spesialpedagogisk hjelp på fem minutter. Her får foreldre rask innføring i hva spesialpedagogisk hjelp er, hva ord og uttrykk betyr, hva de kan forvente av kommunen og hva de selv kan gjøre. 


Publisert: 14.11.2016 11:16:49
Sist endret: 09.11.2022 09:26