Foreldresamarbeid

Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og tillit.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Foreldresamarbeid

Vi ser på samarbeid med foreldre/foresatte som svært viktig og nødvendig for å kunne følge opp hvert enkelt barn på en best mulig måte. Samarbeid og medvirkning med foreldre/foresatte har derfor høy prioritet i vår barnehage, og praktiseres gjennom:
 
 • Den daglige kontakten
 • Foreldresamtaler
 • Foreldremøter
 • Foreldrekaffe
 • Samarbeidsutvalget (SU)
Samarbeidsutvalget (SU)
 • er barnehagens formelle samarbeidsorgan.
 • består av foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen (foreldrerepresentanter velges på høstens årlige foreldrerådsmøte)
 • skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ
 • skal se til at barnehagen jobber etter "Lov om barnehager" og "Rammeplan for barnehagers innhold og oppgaver". Se ellers  i vedtekter for kommunale barnehager i Nannestad
 • skal fastsette virksomhetsplanen, informeres om og uttale seg i saker som har betydning for barnehagen
 • alle foreldre og ansatte har mulighet til å fremme saker for samarbeidsutvalget

 

SU barnehageåret 2017-2018

   
Navn Representerer Verv
Kari Fossum Tangen Eier Politisk
Nanna Anita Haugerud Foreldre Medlem:Leder
Camilla Enger Foreldre Medlem
 Bernhard Kristoffersen Foreldre Medlem
 Britt Heidi Huus Barnehage Medlem
 Heidi Allergodt Eilertsen Barnehage Medlem
 Jannes Bråthen Barnehage Medlem
 Anita Hakvåg Enhetsleder Sekretær

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
 • består av foreldre/foresatte i barnehagen som velges på høstens årlige foreldremøte
 • har en viktig betydning for miljøskapende arbeid i barnehagen, og for samarbeid foreldre imellom
 • arrangerer ulike tiltak hvert år, slik som juletrefest, karneval, dugnad og sommerfest.

 

FAU barnehageåret 2017-2018

   
Navn Avdeling Verv
 Nanna Anita Haugerud Sprett Medlem:Leder
 Bernhard Kristoffersen Sprett Medlem
 Maximilian Olsen Tussi Medlem
 Solveig Maria Magerøy Tussi Medlem
 Erland Sunde Tigergutt Medlem
 John Andrè Wilhelmsen Hodneland Ole B Medlem
 Camilla Enger Ole B Medlem
 Zohaib Ghauri Nasse Medlem
 Tron-Arne Kaksrud Nasse Medlem
     
     
     
     
     
     
     

Publisert: 14.11.2016 11:17:23
Sist endret: 21.11.2016 11:24