Innhold

Foreldresamarbeid

Vi ser på samarbeid med foreldre/foresatte som svært viktig og nødvendig for å kunne følge opp hvert enkelt barn på en best mulig måte. Samarbeid og medvirkning med foreldre/foresatte har derfor høy prioritet i vår barnehage, og praktiseres gjennom:
 
 • Den daglige kontakten
 • Foreldresamtaler
 • Foreldremøter
 • Foreldrekaffe
 • Samarbeidsutvalget (SU)
Samarbeidsutvalget (SU)
 • er barnehagens formelle samarbeidsorgan.
 • består av foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen (foreldrerepresentanter velges på høstens årlige foreldrerådsmøte)
 • skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ
 • skal se til at barnehagen jobber etter "Lov om barnehager" og "Rammeplan for barnehagers innhold og oppgaver". Se ellers  i vedtekter for kommunale barnehager i Nannestad
 • skal fastsette virksomhetsplanen, informeres om og uttale seg i saker som har betydning for barnehagen
 • alle foreldre og ansatte har mulighet til å fremme saker for samarbeidsutvalget

 

SU barnehageåret 2020-2021

   
Navn Representerer Verv
 Harald Dahl Eier Politisk
 Nikolay Gutierrez-Mowinkel Foreldre Medlem
 Fei Li Foreldre Medlem
 Michelle Teigen Foreldre Medlem
 Britt Heidi Huus Barnehage Medlem
 Heidi Allergodt Eilertsen Barnehage Medlem
 Janne Bråthen Barnehage Medlem
 Anita Hakvåg Enhetsleder Sekretær

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
 • består av foreldre/foresatte i barnehagen som velges på høstens årlige foreldremøte
 • har en viktig betydning for miljøskapende arbeid i barnehagen, og for samarbeid foreldre imellom
 • arrangerer ulike tiltak hvert år, slik som juletrefest, karneval, dugnad og sommerfest.

 

FAU barnehageåret 2020-2021

   
Navn Avdeling Verv
 Nikolay Gutierrez-Mowinkel Sprett Leder
 Maria Tollander Sprett Vara
 Hilde Sørum Ole B

Medlem

 Fei LI Ole B Vara1
 Jasmina Lokaj Ole B Vara2
 Therese H. Pedersen Tigergutt Medlem
 Samantha Røang Berntsen Tigergutt Vara
 Michelle Nicole Teigen Kengu Medlem
 Erika Kristine Wiik Andresen Kengu Vara
 Camilla T. Lothe Nasse Medlem
 Sara Eide Nasse Vara
 Roy Jansen Tussi Vara 
 Camilla Hogsnes  Sprett Medlem
 Ida Terese Ruud Fuentes  Sprett  Vara
     
     

Publisert: 14.11.2016 11:17:23
Sist endret: 26.04.2021 21:13