Innhold

Foreldresamarbeid

Vi ser på samarbeid med foreldre/foresatte som svært viktig og nødvendig for å kunne følge opp hvert enkelt barn på en best mulig måte. Samarbeid og medvirkning med foreldre/foresatte har derfor høy prioritet i vår barnehage, og praktiseres gjennom:
 
 • Den daglige kontakten
 • Foreldresamtaler
 • Foreldremøter
 • Foreldrekaffe
 • Samarbeidsutvalget (SU)
Samarbeidsutvalget (SU)
 • er barnehagens formelle samarbeidsorgan.
 • består av foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen (foreldrerepresentanter velges på høstens årlige foreldrerådsmøte)
 • skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ
 • skal se til at barnehagen jobber etter "Lov om barnehager" og "Rammeplan for barnehagers innhold og oppgaver". Se ellers  i vedtekter for kommunale barnehager i Nannestad
 • skal fastsette virksomhetsplanen, informeres om og uttale seg i saker som har betydning for barnehagen
 • alle foreldre og ansatte har mulighet til å fremme saker for samarbeidsutvalget

 

SU barnehageåret 2018-2019

   
Navn Representerer Verv
 Kari Fossum Tangen Eier Politisk
 Hilde Sørum Foreldre Medlem:Leder
 Erland Sunde Foreldre Medlem
 Bernhard Kristoffersen Foreldre Medlem
 Britt Heidi Huus Barnehage Medlem
 Heidi Allergodt Eilertsen Barnehage Medlem
 Janne Bråthen Barnehage Medlem
 Anita Hakvåg Enhetsleder Sekretær

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
 • består av foreldre/foresatte i barnehagen som velges på høstens årlige foreldremøte
 • har en viktig betydning for miljøskapende arbeid i barnehagen, og for samarbeid foreldre imellom
 • arrangerer ulike tiltak hvert år, slik som juletrefest, karneval, dugnad og sommerfest.

 

FAU barnehageåret 2018-2019

   
Navn Avdeling Verv
 Hilde Sørum Kengu Medlem:Leder
 Bernhard Kristoffersen Sprett Medlem
 Espen Haukeland Tiger Medlem
 Solveig Maria Magerøy Tussi Medlem
 Erland Sunde Tigergutt Medlem
 John Andrè Wilhelmsen Hodneland Ole B Medlem
 Jan Kvello Ole B Medlem
 Tommy Aadahl Nasse Medlem
Therese H. Pedersen Nasse Medlem
 Fisnik Berbati Tiger Medlem
 Cecilie Winderen Kengu Medlem 
 Jasmin Jasminsen   Medlem 
     
     
     
     

Publisert: 14.11.2016 11:17:23
Sist endret: 21.11.2016 11:24