Overgang til skole

Vi samarbeider med Kringler-Slattum skole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Overgang til skole

Rammeplan for barnehager vektlegger at barnehager og skoler i samarbeid skal legge til rette for barns overgang fra barnehagen til første klasse og eventuelt til skolefritidsordning. Rammeplanen vektlegger også at et slikt samarbeid skal skje i samarbeid med barnets hjem. Ved informasjon om enkeltbarn skal foreldre eller foresatte gi skriftlig samtykke.
I Nannestad er barnehager og skoler organisert i to virksomheter: virksomhet barnehage og virksomhet skole. Barnehagene og skolene har et nært samarbeid med felles fokus på Tidlig Inn.

I Nannestad kommune har vi utarbeidet rutiner for samarbeid om overgang fra barnehage til skole.

Kringler-Slattum Barnehage er tilknyttet Kringler-Slattum skole. Vi har et nært samarbeid med skolen for å skape felles faglige og sosiale arenaer for barna.
På skolen har vi anledning til å bruke gymsalen, biblioteket, musikkrommet, akebakken og skolens uteområder med klatrestativ, ballbaner og akebakker.

Vi har felles uteplass med SFO, og i uteleken treffes yngre og eldre barn/søsken. Dette er en fordel i forhold til overføring av barnas egen kultur, og barna lærer seg å være sammen over større aldersspenn.

I løpet av året blir vi invitert til kulturelle arrangementer i skolens regi, og andre ganger er det skoleelever som besøker oss.

Det nære forholdet til skolen er med på å skape trygge rammer rundt overgangen fra barnehage til skole.

Her kan du finne mer informasjon om Kringler-Slattum skole: Kringler-Slattum skole


Publisert: 14.11.2016 11:01:41
Sist endret: 14.11.2016 14:28