Foreldresamarbeid

Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og tillit.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Foreldresamarbeid

Vi ser på samarbeid med foreldre/foresatte som svært viktig og nødvendig for å kunne følge opp hvert enkelt barn på en best mulig måte. Samarbeid og medvirkning med foreldre/foresatte har derfor høy prioritet i vår barnehage, og praktiseres gjennom:
 
 • Den daglige kontakten
 • Foreldresamtaler
 • Foreldremøter
 • Foreldrekaffe
 • Samarbeidsutvalget (SU)

 Vi har og en serviceerklæring: Serviceerklæring Kringler-Slattum barnehage 

Denne erklæringen er ment som et dokument til foreldre for å fortelle hvem vi er og hva vi står for og jobber mot. 

Samarbeidsutvalget (SU)

er barnehagens formelle samarbeidsorgan.

 • er barnehagens formelle samarbeidsorgan.
 • består av foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen (foreldrerepresentanter velges på høstens årlige foreldrerådsmøte)
 • skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ
 • skal se til at barnehagen jobber etter "Lov om barnehager" og "Rammeplan for barnehagers innhold og oppgaver". Se ellers  i Vedtekter for kommunale barnehager i Nannestad
 • skal fastsette virksomhetsplanen, informeres om og uttale seg i saker som har betydning for barnehagen
 • alle foreldre og ansatte har mulighet til å fremme saker for samarbeidsutvalget

 

SU barnehageåret 2016-2017

   
Navn Representerer Verv
Grethe Slettmoen Eier Medlem: Politisk
Linn Evensen Foreldre Medlem: Leder
Jannicke Nettum Viken Foreldre Medlem: Nestleder
Pia Nilsen Foreldre Medlem: Vara
Leni Kåråsen Barnehage Medlem
Trude Mistereggen Barnehage Medlem
Hege Myrvang Barnehage Medlem: Vara
Linda Helen Øverleir Lundin Barnehage Medlem: Vara
Krisin J. Haug Enhetsleder Sekretær

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
 • består av foreldre/foresatte i barnehagen som velges på høstens årlige foreldremøte
 • har en viktig betydning for miljøskapende arbeid i barnehagen, og for samarbeid foreldre imellom
 • arrangerer ulike tiltak hvert år, slik som juleverksted og andre sosiale arrangementer.

 

FAU barnehageåret 2016-2017

   
Navn Avdeling Verv
Marit Sætra Løken Sniff Kasserer
Anita Nowacka Sniff Medlem
Kristine Lyngsmo Lille My Nestleder
Yngvar Hoddevik Lille My Leder

Publisert: 14.11.2016 11:01:06
Sist endret: 21.11.2016 10:11