Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kringler – Slattum barnehage består av avdelingene Sniff og Lille My. Det er 16 barn på Sniff og 15 barn på Lille My per i dag. Hver avdeling har hvert sitt oppholdsrom, og barna velger selv hvilken avdeling de tilbringer sin tid på. Sniff har spiseplass på avdelingen sin og Lille My spiser på kjøkkenet der vi og har felles frokoster og festmåltider. Kjøkkenet er et viktig samlingspunkt i hverdagen i barnehagen, her har vi muligheter for matlaging med barn og stor plass til formingsaktiviteter.

To dager i uka har vi aldersinndelte grupper. Vettegruppe for skolestartere, nissegruppe for tre – og fireåringene og Tussegruppe for ett – og toåringene. Her er barna sammen på tvers av avdelingene og med utgangspunkt i virksomhetsplanen og halvtårs planen har vi alderstilpassede aktiviteter.

Vi har to stabile og gode vikarer som vi bruker ved sykdom og som barna kjenner godt.

Lise Jahr Lunde og Carro Carlsen

Sniff

Sniff avdelingen har 17 barn i alder fra 1 til 6 år med 5 ansatte.

Trude Mistereggen 100% Pedagogisk leder

Mona Hagen 50 % Pedagogisk leder og 50% assistent

Hege Myrvang 100 % Barne- og Ungdomsarbeider

Linda Lundin 100 % Barne- og Ungdomsarbeider

Lise Lunde 100% ekstraressurs 

Lille My

Lille My avdelingen har 15 barn i alder 1 til 6 år, med 3 ansatte.

Agata Rappe 100 %  Pedagogisk leder

Leni Kåråsen 100 % Barne- og Ungdomsarbeider

Hege Røe 100 % Barnepleier

Malin Skaret lærling i Barne- og Ungdomsarbeiderfaget 100 %


Publisert: 14.11.2016 11:00:04
Sist endret: 21.11.2016 09:20