Innhold

Overgang til skole

Rammeplan for barnehager vektlegger at barnehager og skoler i samarbeid skal legge til rette for barns overgang fra barnehagen til første klasse og eventuelt til skolefritidsordning. Rammeplanen vektlegger også at et slikt samarbeid skal skje i samarbeid med barnets hjem. Ved informasjon om enkeltbarn skal foreldre eller foresatte gi skriftlig samtykke.

I Nannestad er barnehager og skoler organisert i to virksomheter: virksomhet barnehage og virksomhet skole. Barnehagene og skolene har et nært samarbeid med felles fokus på Tidlig Inn.


I Nannestad kommune har vi utarbeidet rutiner for samarbeid om overgang fra barnehage til skole. Blant annet har vi i Holter barnehage overgangsmøter med Eltonåsen skole og Kringler-Slattum skole hver vår, og førskolebarna besøker skolene jevnlig det siste barnehageåret før skolestart.

Førskolegruppe

Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, lek, læring og danning, og skal i samarbeid med barnets hjem legge til rette for en god overgang fra barnehage til skole.

Vi i Holter barnehage arbeider kontinuerlig med å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter, slik at barna blir trygge på seg selv og kan mestre ulike sosiale samspill før skolestart. Førskolegruppa har fokus på:

  • Inkluderende fellesskap: bli kjent, lytte til hverandre, gå turer, utvikle vennskap, si noe høyt i en gruppe, samarbeide
  • Konsentrasjon: jobbe med Trampoline oppgavebok, lytte og få med seg beskjeder
  • Kunnskap: ha kunnskap om seg selv og sin familie, forstå systemer og sammenhenger, forholde seg til regler, gjenkjenne tall og bokstaver
  • Selvstendighet: måltidsituasjoner, toalettbesøk, påkledning, frilek, ta imot kollektive beskjeder, vente på tur, ha oversikt over og ta ansvar for egne ting
  • Medvirkning: delta i planlegging av ulike arrangementer
  • Eventer: tur til Norsk Teknisk museum og Eidsvollsbygningen, overnatting i barnehagen, samt Stjernekorkonsert i Nannestad kommunehus.

Fagområdene i Rammeplanen ligger til grunn for alt arbeidet vi gjør med førskolebarna i Holter barnehage.

 

   

Bilder fra turer til Eidsvollsbygningen og Norsk Teknisk Museum


Publisert: 18.10.2016 10:45:48
Sist endret: 15.04.2020 14:48