Innhold

Tilvenning

Vi har fokus på at den første tiden hos oss skal preges av trygghet og kjærlighet, og at både barn og foreldre skal oppleve at de blir tatt godt vare på.

Barn og foreldre blir møtt av barnets kontaktperson den første dagen i barnehagen. Kontaktpersonen har hovedansvaret for å følge opp barnet og foreldrene den første tiden, dette for å skape trygghet for både barn og foreldre. Sammen avtaler vi hvordan de første dagene skal være. Det er viktig for oss at barna kan bli kjent med oss på en god og trygg måte. Hvor lang tid man bruker på tilvenning er individuelt. Vi ønsker å legge til rette for en så god start som mulig for alle barn som begynner hos oss!


Publisert: 07.11.2016 14:46:41
Sist endret: 15.04.2020 14:25