Innhold

Barnehagens planer

Årsplan 2022-2024 

Kommunale planer

Kommuneplan

Økonomiplan

Målkort for barnehagene i Nannestad kommune

Statlige lover og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager i Nannestad

Rammeplan for barnehager

Lov om barnehager

Arbeidsmiljøloven                                                              

Forvaltningsloven

Kommuneloven

Offentlighetsloven

Opplæringsloven

 


Publisert: 18.10.2016 12:25:03
Sist endret: 15.04.2020 14:23