Lover, vedtekter og planer

Barnehagesektoren sentralt er underlagt Kunnskapsdepartementet. Lokalt er barnehagene i Nannestad organisert i to virksomheter; virksomhet barnehage og virksomhet skole. Politisk er barnehagene underlagt Oppvekst og kulturutvalget.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Barnehagens planer

Årsplan

Halvårskalender - våren 2018

Periodeplan

Halvårsplan

Kommunale planer

Kommuneplan

Økonomiplan

Målkort for barnehagene i Nannestad kommune

Statlige lover og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager i Nannestad

Rammeplan for barnehager

Lov om barnehager

Arbeidsmiljøloven                                                              

Forvaltningsloven

Kommuneloven

Offentlighetsloven

Opplæringsloven


Publisert: 18.10.2016 12:25:03
Sist endret: 18.10.2016 12:25