Innhold

Barnehagens planer

Årsplan

Halvårskalender vår 2019

Periodeplan

Halvårsplan

Kommunale planer

Kommuneplan

Økonomiplan

Målkort for barnehagene i Nannestad kommune

Statlige lover og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager i Nannestad

Rammeplan for barnehager

Lov om barnehager

Arbeidsmiljøloven                                                              

Forvaltningsloven

Kommuneloven

Offentlighetsloven

Opplæringsloven


Publisert: 18.10.2016 12:25:03
Sist endret: 18.10.2016 12:25