Innhold

I Holter barnehage kan vi tilby:

Flotte lokaler

 • 2 småbarnsavdelinger (0-3 år) 
 • 4 blandede avdelinger (0-6 år)
 • Stort fellesrom med blant annet bilkrok, kjøkkenkrok og lesekrok
 • Baserom, puterom, ribbevegg og klatrevegg
 • Kjøkken med utdannet kokk

Stort og variert uteområde

 • Lekeapparater med tunneler, klatrenett, husker og sklier
 • Sandkasser og små lekehus
 • Grillhytte og bålplass
 • Verkstedet "Holter Mekk og skru"
 • Akebakke
 • Store arealer egnet til å sykle, løpe, hoppe tau, spille ball, gå på ski osv.
 • Oppbevaring for barnevogner

Skogen som nærmeste nabo

 • Ukentlige turer i skog og mark 
 • Flotte tursteder for små og store
 • Fokus på natur og miljø
 • Sertifisert som Miljøfyrtårnbarnehage 

Dyktige voksne

 • gir trygghet og omsorg 
 • ser hvert enkelt barn og anerkjenner dem for den de er
 • går foran som gode rollemodeller
 • veileder barna i lek og vennskapsrelasjoner
 • utstråler humor og glede
 • legger til rette for gode mestringsopplevelser
 • har fokus på individualitet, mangfold og fellesskap
 • har lang erfaring med og bred faglig kunnskap om barn, utvikling og læring
 • er utdannet barnehagelærere, barnevernspedagoger, vernepleier, barnepleier, kokk, og barne- og ungdomsarbeidere

Godt samarbeid


Publisert: 07.11.2016 14:43:19
Sist endret: 07.11.2016 15:13