Innhold

Holter barnehage

Holter barnehage åpnet første gang i 1978, og er den eldste barnehagen i Nannestad kommune. Vi holder nå til i Øyungsvegen, i umiddelbar nærhet til boligfeltene på Eltonåsen og Lyngåsen. Barnehagen består av en hovedbygning med seks avdelinger, fellesrom, kjøkken og kontorer, og et modulbygg med to avdelinger og personalrom. Vi har også et stort uteområde som gir rom for variert lek og motoriske utfordringer, med lekeapparater, sandkasser, sykler og uteleker for ulike aktiviteter og fysiske utfordringer.

 

Holter barnehage sin visjon er: Sammen i lek og mestring!

Vår visjon har vært med oss i flere år. Den kommuniserer våre viktigste verdier, og er et utgangspunkt for vår pedagogiske praksis. Vi har fokus på fellesskap, tilstedeværende voksne, mangfold, trygge relasjoner og omsorg preget av medmenneskelighet, respekt og kjærlighet for barn.

Vi er opptatt av lekens egenverdi for barn, og har fokus på at barna skal få tid og plass til å utfolde seg. FNs definisjon av lek står sterkt i vår barnehage – «Barns lek er enhver oppførsel, aktivitet eller prosess satt i gang, styrt og strukturert av barna selv; den finner sted når og hvor mulighetene oppstår.»

Personalet skal se hvert enkelt barn og anerkjenne alle for dem de er, være gode rollemodeller og veilede og delta i barnas i lek og samspill. Vi er en stor personalgruppe som sammen har lang erfaring og bred kunnskap om barn og barns utviklings- og danningsprosesser. Det er personalet sitt ansvar at alle barn trives og har det bra hos oss i Holter barnehage.

 

Les gjerne vår årsplan for mer informasjon og et bedre innblikk i vår pedagogiske praksis.

 

 Klatreveggg Holter barnehage ute Lære om innsekter

 

Avdelinger

Barkebilla

Vi er en småbarnsavdeling med plass til 12 barn i alderen 1-3 år.

Grunnbemanning 4 voksne.

Madeleine - pedagogiske leder 

Anette - barne- og ungdomsarbeider

Rikke- barne- og ungdomsarbeider

Aga - barneveileder

Direkte telefonnummer til Barkebilla er: 469 36 346

Snegla

Vi er en småbarnsavdeling med plass til 12 barn i alderen 1-3 år.

Grunnbemanning 4 voksne.

Kamila - pedagogisk leder

Marianne - barne- og ungdomsarbeider

Caroline - barneveileder

Dunja - barneveileder

Direkte telefonnummer til Snegla er: 469 37 351

Humla

Vi er en småbarnsavdeling med plass til 12 barn i alderen 1-3 år.

Grunnbemanning 4 voksne.

Lise - pedagogisk leder

Tetyana - barneveileder

Balwinder - barneveileder

Sophia - barneveileder

Direkte telefonnummer til Humla er: 916 25 176

Salamander

Vi er en småbarnsavdeling med plass til 12 barn i alderen 1-3 år.

Grunnbemanning 4 voksne.

Nen - pedagogisk leder

Alia - barne- og ungdomsarbeider

Kristina - barneveileder

Shabana - barne- og ungdomsarbeider

Agnes - barneveileder

Direkte telefonnummer til Salamander er: 477 08 880

Edderkoppen

Vi er en avdeling med 20 barn i alderen 3-6 år.

Grunnbemanning er 3,2 voksne + ekstraressurs

Charlotte - Pedagogisk leder

Rasa - barneveileder

Ann-Kristin- barne-og ungdomsarbeider

Marthe - barne og ungdomsarbeider

Direkte telefonnummer til Edderkoppen er: 906 10 958 

Gresshoppa

Vi er en avdeling med 20 barn  i alderen 3-6 år.

Grunnbemanning er 3,2 voksne + eksraressurs

Nina - pedagogisk leder 

Anita - barne- og ungdomsarbeider

Anitha - barneveileder

Anita - barneveileder

Direkte telefonnummer til Gresshoppa er: 469 37 523

Vi er en avdeling med 20 barn i alderen 3-6 år.

Grunnbemanning er 3,2 voksne + ekstraressurs

Camilla - pedagogisk leder

Marianne- barneveileder

Linda - barne- og ungdomsarbeider

Martine - barne- og ungdomsarbeider

Nora - barne- og ungdomsarbeider

Jørn - barneveileder

Direkte telefonnummer til Marihøna er: 941 37 669

Tusenbeinet

Vi er en avdeling med 19 barn i alderen 3-6 år.

Grunnbemanning er 3 voksne + ekstraressurs

Lena - pedagogisk leder

Kristin - barneveileder

Carmen - barneveilder

Line - barne. og ungdomsarbeider

Direkte telefonnummer til Tusenbeinet er: 916 47 619


Publisert: 07.11.2016 14:43:19
Sist endret: 14.11.2022 14:12