Innhold

Holter barnehage er en kommunal barnehage som eies og drives av Nannestad kommune. Barnehagen åpnet i 1978, og holdt den gang til i bygget som nå er legekontor. Etter flere år med utvidelse, ble det i 2011 ferdigstilt nytt barnehagebygg  i Øyungsvegen, hvor vi er i dag. Med mye tilflytting av småbarnsfamilier til kommunen er barnehagen i stadig vekst, og i 2019 ble barnehagen utvidet med et modulbygg ved siden av hovedbygget. Nå består barnehagen av 8 avdelinger, hvorav 4 avdelinger er småbarnsavdelinger og 4 avdelinger har mer aldersblandete barnegrupper.

Barnehagen ligger fint til med skogen som nærmeste nabo. Vi har også et stort uteområde som gir rom var variert lek og motoriske utfordringer.

Barnehagens visjon er: Sammen i lek og mestring

 

I Holter barnehage kan vi tilby:

Flotte lokaler

        

 • 4 småbarnsavdelinger (0-3 år)                        
 • 4 blandede avdelinger (2-6 år)
 • Stort fellesrom
 • Baserom, puterom, ribbevegg og klatrevegg
 • Kjøkken med utdannet kokk

Stort og variert uteområde

       

 • Lekeapparater, klatrenett, husker og sklier    
 • Sandkasser og små lekehus
 • Grillhytte og bålplass
 • Akebakke om vinteren
 • Store arealer egnet til å sykle, løpe, hoppe tau, spille ball, gå på ski osv.
 • Vognskur og pergola for barnevogner

Skogen som nærmeste nabo

       

 • Ukentlige turer i skog og mark                      
 • Flotte tursteder for små og store
 • Fokus på natur og miljø
 • Sertifisert som Miljøfyrtårnbarnehage 

Dyktige voksne

       

 • gir trygghet og omsorg                                                
 • ser hvert enkelt barn og anerkjenner dem for den de er
 • går foran som gode rollemodeller
 • veileder barna i lek og vennskapsrelasjoner
 • utstråler humor og glede
 • legger til rette for gode mestringsopplevelser
 • har fokus på individualitet, mangfold og fellesskap
 • har lang erfaring med og bred faglig kunnskap om barn, utvikling og læring
 • er utdannet barnehagelærere, barnevernspedagoger, vernepleier, barnepleier, kokk, og barne- og ungdomsarbeidere

Godt samarbeid


Publisert: 07.11.2016 14:43:19
Sist endret: 15.04.2020 14:16