Innhold

Helse

I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive og uttrykker seg i stor grad gjennom kroppen. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Sunt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp.

Kosthold

I Holter barnehage er vi opptatt av å gi barna et sunt og variert kosthold. Vi er så heldige å ha en utdannet kokk på kjøkkenet, som lager varm mat til lunsj tre dager i uka. De to andre dagene har vi smøremåltid med stort utvalg av pålegg, frukt og grønnsaker, og kornbuffét med hjemmelaget havregrynsblanding. Det serveres også frukt og grønt til 3-måltidet.

Når barnet ikke er i form

Barn som går i barnehage kan ofte være utsatt for smitte. Noen ganger vil foreldre kanskje være i tvil om barnet kan gå i barnehagen eller ikke. Vi forsøker å gi noen retningslinjer for når barna kan være i barnehagen og når de må holdes hjemme.

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag?

Barnet kan være i barnehagen når det er så opplagt at det orker å være med i de vanlige aktivitetene. Dette betyr også at barna må kunne være ute, med mindre annet er avtalt. Rådfør deg gjerne med personalet hvis du føler deg usikker. Personalet som daglig ser barnet i en gruppe, kan være med å bedømme om barnet klarer å være med i gruppefellesskapet eller ikke. Et sykt og slapt barn har behov for ekstra omsorg og et fang å sitte på. I en gruppe med barn er det mange som trenger personalets oppmerksomhet og hjelp, og det blir derfor vanskelig å dekke syke og slappe barns behov for omsorg og pleie. Husk alltid å gi beskjed til barnehagen dersom barnet ditt ikke kommer i barnehagen.

Bruk av legemiddel?

I barnehagene i Nannestad har vi felles retningslinjer for legemiddelhåndtering.Ved utdeling av medisiner i barnehagene må gjeldende retningslinjer følges. Retningslinjene består av et sett skjemaer til ulik bruk. Bemerk: Ved akuttmedisinering skal fastlege skrive under på medisineringsskjema. For å gjøre det lettest mulig for foresatte legger vi ut alle skjemaer vi bruker her på hjemmesiden, så de kan printes ut og tas med til lege/fylles ut hjemme. 

Avtale om fast medisinering

Instruks for akuttmedisinering

Legemiddelkort

Skjema for utlevering av medisiner

Når det går oppkast og diare i barnehagen

Syke barn og barnehager

Øyekatarr/Øyebetenelse

Orientering om lus (norsk bokmål)

Head lice infect by head/hair contact  English

 


Publisert: 18.10.2016 12:22:56
Sist endret: 21.11.2016 09:53