Foreldresamarbeid

Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og tillit.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Foreldresamarbeid

Vi ser på samarbeid med foreldre/foresatte som svært viktig og nødvendig for å kunne følge opp hvert enkelt barn på en best mulig måte. Samarbeid og medvirkning med foreldre/foresatte har derfor høy prioritet i vår barnehage, og praktiseres gjennom:
 
 • Den daglige kontakten
 • Foreldresamtaler
 • Foreldremøter
 • Foreldrekaffe
 • Samarbeidsutvalget (SU)

 

Samarbeidsutvalget (SU)
 • er barnehagens formelle samarbeidsorgan.
 • består av foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen (foreldrerepresentanter velges på høstens årlige foreldrerådsmøte)
 • skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ
 • skal se til at barnehagen jobber etter "Lov om barnehager" og "Rammeplan for barnehagers innhold og oppgaver". Se ellers i vedtekter for kommunale barnehager i Nannestad.
 • skal fastsette virksomhetsplanen, informeres om og uttale seg i saker som har betydning for barnehagen
 • alle foreldre og ansatte har mulighet til å fremme saker for samarbeidsutvalget

 

SU barnehageåret 2016-2017

   
Navn Representerer Verv
Grethe Slettmoen Eier Medlem: Politisk
Carita-Linn Skogstad Foreldre Medlem: Leder
Anita Bogsrud Foreldre Medlem
Frode Tronrud Foreldre Medlem
Anne-Mette K. Gulbrandsen Barnehage Medlem: Nestleder
Trude Fjeldberg Barnehage Medlem
Lena Johnsbråten Barnehage Medlem
Helene J. Voss Enhetsleder Sekretær

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
 • består av foreldre/foresatte i barnehagen som velges på høstens årlige foreldremøte
 • har en viktig betydning for miljøskapende arbeid i barnehagen, og for samarbeid foreldre imellom
 • arrangerer ulike tiltak hvert år, slik som julegrantenning, dugnad og sommerfest

 

FAU barnehageåret 2018-2019

   
Navn Avdeling Verv
Anita Bogsrud Edderkoppen og Snegla Medlem: Leder
Håvar Fredagsvik Tusenbeinet og Barkebilla Medlem
Odd Egil Skogstad Marihøna og Edderkoppen Medlem
  Edderkoppen Medlem
Egil Østli Andreassen Tusenbeinet Medlem
Thomas Rutkauskas Marihøna Medlem
Tine Karlsen Tusenbeinet og Gresshoppa Medlem: Kasserer
Charlotte Dahl-Orfjell Gresshoppa og Barkebilla Medlem: Sekretær
Tina Westengen Barkebilla Medlem
Janne Johnsen Edderkoppen Medlem

Publisert: 18.10.2016 10:54:33
Sist endret: 18.10.2016 10:58