Innhold

Foreldresamarbeid

Vi ser på samarbeid med foreldre/foresatte som svært viktig og nødvendig for å kunne følge opp hvert enkelt barn på en best mulig måte. Samarbeid og medvirkning med foreldre/foresatte har derfor høy prioritet i vår barnehage, og praktiseres gjennom:
 
 • Den daglige kontakten
 • Foreldresamtaler
 • Foreldremøter
 • Foreldrekaffe
 • Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU)

 • er barnehagens formelle samarbeidsorgan.
 • består av foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen (foreldrerepresentanter velges på høstens årlige foreldrerådsmøte)
 • skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ
 • skal se til at barnehagen jobber etter "Lov om barnehager" og "Rammeplan for barnehagers innhold og oppgaver". Se ellers i vedtekter for kommunale barnehager i Nannestad.
 • skal fastsette virksomhetsplanen, informeres om og uttale seg i saker som har betydning for barnehagen
 • alle foreldre og ansatte har mulighet til å fremme saker for samarbeidsutvalget
 SU barnehageåret 2020/2021
Navn Representerer Verv
Monica Diseth Eier Medlem: Politisk
Marthe Thue Foreldre Medlem
Cathrine Bye Berg Foreldre Medlem
Ole Ottesen Foreldre Medlem
Hilde Lindsveen Barnehage Medlem
Nina Westvik Hansen Barnehage Medlem
Emmelie Sjöman Barnehage Medlem
Helene Johansen Voss Enhetsleder Sekretær

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

 • består av foreldre/foresatte i barnehagen som velges på høstens årlige foreldremøte
 • har en viktig betydning for miljøskapende arbeid i barnehagen, og for samarbeid foreldre imellom
 • arrangerer ulike tiltak hvert år, slik som julegrantenning, dugnad og sommerfest
 FAU barnehageåret 2019/2020
Navn Avdeling Verv
Carita-Linn Skogstad-Liberg Salamander Medlem: Leder
Odd Egil Høyesveen Salamander Medlem
Tine Karlsen Salamander Medlem

Kenneth Joakimsen Skjærstad

Barkebilla Medlem
Janne Johnsen Wiger Snegla Medlem: Nestleder
Lise Nyberg Johnsen Snegla Medlem
Cathrine Bye Berg Snegla Medlem
Kristine Damlien Humla Medlem

Linda Berntsen Hagen

Humla Medlem
Sheila Louise Jansen Tusenbeinet Medlem
Randi F. Dahl Tusenbeinet Medlem

Tomasj Gatobi

Marihøna Medlem

Line Sigvartsen

Marihøna Medlem

Frode Kristoffer Trondrud

Marihøna Medlem: Kasserer

Camilla Stensrud Berntsen

Marihøna Medlem
Jonas L Schei Gresshoppa Medlem


Publisert: 18.10.2016 10:54:33
Sist endret: 15.04.2020 14:29