Innhold

Foreldresamarbeid

Vi ser på samarbeid med foreldre/foresatte som svært viktig og nødvendig for å kunne følge opp hvert enkelt barn på en best mulig måte. Samarbeid og medvirkning med foreldre/foresatte har derfor høy prioritet i vår barnehage, og praktiseres gjennom:
 
 • Den daglige kontakten
 • Foreldresamtaler
 • Foreldremøter
 • Foreldrekaffe
 • Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU)

 • er barnehagens formelle samarbeidsorgan.
 • består av foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen (foreldrerepresentanter velges på høstens årlige foreldrerådsmøte)
 • skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ
 • skal se til at barnehagen jobber etter "Lov om barnehager" og "Rammeplan for barnehagers innhold og oppgaver". Se ellers i vedtekter for kommunale barnehager i Nannestad.
 • skal fastsette virksomhetsplanen, informeres om og uttale seg i saker som har betydning for barnehagen
 • alle foreldre og ansatte har mulighet til å fremme saker for samarbeidsutvalget
 SU barnehageåret 2021/2022
Navn Representerer Verv
Monica Diseth Eier Medlem: Politisk
Marthe Thue Foreldre Medlem
Cathrine Bye Berg Foreldre Medlem
Ole Ottesen Foreldre Medlem
Charlotte K Granheim Barnehage Medlem
Gunnhild K.Flaaen Barnehage Medlem
Line Steen Kopperud Barnehage Medlem
Helle Henriksen-Tenningås Enhetsleder Sekretær

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

 • består av foreldre/foresatte i barnehagen som velges på høstens årlige foreldremøte
 • har en viktig betydning for miljøskapende arbeid i barnehagen, og for samarbeid foreldre imellom
 • arrangerer ulike tiltak hvert år, slik som julegrantenning, dugnad og sommerfest
 FAU barnehageåret 2021/2022

Publisert: 18.10.2016 10:54:33
Sist endret: 15.04.2020 14:29