• Grønt nivå i barnehagene og skolene fra og med mandag den 17.01.22

  Les saken »

 • Nå kan du registrere positivt koronaprøvesvar selv

  Les saken »

 • Hodelus - finn fram lusekammen!

  Les saken »

 • Grønt driftsnivå i skoler/SFO og barnehagene fra 28.06.21

  Les saken »

 • Endring til gult driftsnivå i skoler og barnehager fra 26.04.21

  Les saken »

 • Forlengelse av rødt driftsnivå i skoler og barnehager til og med 25.04.21

  Les saken »

 • Forlengelse av rødt driftsnivå i skoler og barnehager til og med 18.04.21

  Les saken »

 • Pressemelding - skoler og barnehager endrer til rødt tiltaksnivå

  Skolene og barnehagene i Nannestad kommune settes i rødt fra i morgen, mandag 15. mars og foreløpig fram til og med fredag 9. april.

  Les saken »

 • Flere nye covid-19 tilfeller i dag, lørdag 13. mars

  Kommuneoverlegen melder i dag om 9 nye covid-19 tilfeller i Nannestad.

  Les saken »

 • Covid-19 – økt smittsomhet, nærkontakter og ventekarantene

  Det er sterk økning i antall tilfeller med koronasmitte i Nannestad. En stor andel av tilfellene skyldes muterte virusvarianter som smitter lettere.

  Les saken »

 • Covid-19 smitte i Holter barnehage

  Les saken »

 • Covid-19 - ny variant av britisk mutasjon påvist i Nannestad

  Les saken »

 • Nannestad kommune følger med på smittesituasjonen i Hurdal

  Les saken »

 • Koronavaksinasjon

  Les saken »

 • Midtbygda barnehage - oppfølging av covid-19 informasjon

  Les saken »

 • Åsgreina barnehage - negative tester på covid-19

  Les saken »

 • Covid-19 i Åsgreina barnehage - oppdatering av informasjon

  Les saken »

 • Covid-19 smitte påvist i Åsgreina barnehage

  Les saken »

 • Nye nasjonale smitteverntiltak

  Les saken »

 • Covid-19 - nye nasjonale innstramminger

  Les saken »

 • Oppdatering om korona-testing 4. september 2020

  Les saken »

 • Testsenter i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Hvor kan du bli testet for Covid-19?

  Les saken »

 • Korona-testing ved utenlandsreiser

  Les saken »

 • Testing for korona (Covid - 19)

  Les saken »

 • Vi får postboks

  Posten endrer sine rutiner for postomdeling

  Les saken »

 • Presisering av gjeldende retningslinjer for barn i barnehage, skole og SFO

  Les saken »

 • Barn, luftveissymptomer og deltakelse i barnehage eller skole.

  Kommuneoverlegene i Gardermoregionen har sett at det er et behov for å presisere gjeldende retningslinjer for barn i barnehage og skole.

  Les saken »

 • Covid-19-sykdom hos en elev ved Preståsen skole i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Trafikklysmodellen i skole og barnehage

  Les saken »

 • Nye veiledere om smittevernstiltak i barnehager, skoler og SFO

  Les saken »

 • Ta vare på hendene og følg smittevernreglene

  Les saken »

 • Status koronasituasjonen og retningslinjer for 17. mai

  Les saken »

 • Kulturskolen åpner for ordinær drift

  Les saken »

 • Kulturskolen åpner gradvis igjen

  Les saken »

 • Smitteverntiltak i barnehager og skoler – organisering av «kohorter»

  Les saken »

 • Alternativ feiring av 17. mai i Nannestad

  Les saken »

 • Barnehagen åpner igjen - filmer fra utdanningsdirektoratet

  Les saken »

 • Spørsmål og svar om veilederen for smittevern i barnehagen

  Les saken »

 • Smittevernveiledning i barnehagene

  Les saken »

 • Forbereder seg til åpning av barnehagene

  Les saken »

 • Til Kommunestyret, innbyggere og ansatte i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Seks bud til foreldre

  Les saken »

 • Informasjon om betaling for bruk av barnehage og/eller SFO

  Les saken »

 • Koronaviruset - barnehage- og skoletilbud i stengingsperioden

  Les saken »

 • Alle skoler og barnehager i Nannestad kommune stenges

  Les saken »

 • Hovedopptak til barnehageåret 2020/2021

  Les saken »

 • Nye vakttelefonnummer på kommunal drift

  Les saken »

 • Lek og moro i barnehagen

  Les saken »

 • Nannestad som realfagskommune

  Realfagskommunearbeidet i Nannestad er i full gang ved skolestart

  Les saken »

 • Tur og bål

  Les saken »

 • Utedag

  Les saken »

 • Å male med kroppen.. :)

  Les saken »

 • Tur til butikken

  Les saken »

 • Ute i skogen :)

  Les saken »

 • Kram snø!

  Les saken »

 • Gøy med vinter!

  Les saken »


Publisert: 14.12.2016 12:40
Sist endret: 18.04.2020 14:16