Innhold

Tilvenning

Det å være ny i barnehagen er spennende for både for barn og foreldre/ foresatte.

Av erfaring ser vi at en tilvenningsperiode på 3 dager fungerer for de fleste barn, men her er det viktig med individuelle tilpasninger. Tilvenningen må tilpasses best mulig for barnet i nært samarbeid med dere. Personalet er opptatt av en åpen og god kommunikasjon. Barnet skal først bli kjent med de voksne på sin avdeling, der personalet deler på ansvaret for tilvenningen. Første dag skal dere være sammen med barnet i barnehagen og avtaler da med personalet om hvor lenge dere blir og legger en plan for neste dag.

Det er viktig at dere alltid sier "ha det"  når dere går da det gir trygghet og forutsigbarhet for barnet.  


Publisert: 14.11.2016 11:10:44
Sist endret: 21.11.2016 14:48