Innhold

Barnehagens planer

Årsplan 2019-2022  

Serviceerklæring

Infohefte 2017 - 18

Kommunale planer

Kommuneplan

Økonomiplan

Målkort for barnehagene i Nannestad kommune

Statlige lover og vedtekter

Vedtekter kommunale barnehager

Rammeplan for barnehager

Lov om barnehager

Arbeidsmiljøloven                                                              

Forvaltningsloven

Kommuneloven

Offentlighetsloven

Opplæringsloven


Publisert: 14.11.2016 11:09:37
Sist endret: 14.11.2016 14:19