Innhold

Bjerke barnehage er en kommunal barnehage som eies og drives av Nannestad kommune.
Barnehagen ble startet i oktober 1986, hvor kommunen leide lokaler av Bjerke idrettslag.
Barnehagen hadde da en avdeling med 18 plasser fra 3 - 6 år.

Fra 1.august 1999 flyttet barnehagen over til helt nye lokaler, og utvidet til fire avdelinger med barn fra 0-6år.

Barnehagen har pr. i dag 75 barn, fordelt på plasser fra 50 til 100%.

Barnehagen har mange dyktige og kompetente ansatte, og dette barnehageåret er vi 24 personer i personalgruppa vår.
Vi har førskolelærere i ulike stillinger, ergoterapeut, barne-og ungdomsarbeidere og assistenter med ulik yrkesbakgrunn.

De kommunale barnehagene jobber aktivt for å tilby barna et tilbud med god kvalitet, hvor bl.a. barns mulighet til å påvirke egen hverdag og videreutvikling av personalets kompetanse står sentralt. Humor og glede er viktige arbeidsmetoder! Vi arbeider målrettet mot at barna skal bli sosialt kompetente med evne til tilpasning, selvhevdelse og empati. Virkemidler for å få til dette er først og fremst aktive og bevisste voksne, samt aktiv bruk av ulike fagområder som er skissert i Rammeplan for barnehager. Vi har lang erfaring i å utarbeide planer for virksomheten, og har utarbeidet servicerklæring som sendes alle som får plass.

Vår visjon er: "Vi gjør hverandre gode!"


Under "Avdelinger" står det mer informasjon om arbeidsformer i barnehagen vår.


Publisert: 14.11.2016 11:12:14
Sist endret: 14.11.2016 16:06