Innhold

Foreldresamarbeid

Vi ser på samarbeid med foreldre/foresatte som svært viktig og nødvendig for å kunne følge opp hvert enkelt barn på en best mulig måte. Samarbeid og medvirkning med foreldre/foresatte har derfor høy prioritet i vår barnehage, og praktiseres gjennom:
 
  • Den daglige kontakten
  • Foreldresamtaler
  • Foreldremøter
  • Foreldrekaffe
  • Samarbeidsutvalget (SU)
Samarbeidsutvalget (SU)

 Samarbeidsutvalget (SU)

Foreldrenes samarbeidsutvalg (FAU)
  • Foreldrenes samarbeidsutvalg (FAU)
  • Består av foreldre/foresatte i barnehagen som velges på høstens årlige foreldremøte
  • Har en viktig betydning for miljøskapende arbeid i barnehagen, og for samarbeid foreldre imellom
  • Arrangerer ulike tiltak hvert år, slik som ....

 

FAU barnehageåret 2017-2018

   
Navn Avdeling Verv
    Medlem: Leder
    Medlem
    Medlem
    Medlem

Publisert: 14.11.2016 11:10:27
Sist endret: 21.11.2016 11:22