Innhold

Overgang til skole

Rammeplan for barnehager vektlegger at barnehager og skoler i samarbeid skal legge til rette for barns overgang fra barnehagen til første klasse og eventuelt til skolefritidsordning. Rammeplanen vektlegger også at et slikt samarbeid skal skje i samarbeid med barnets hjem. Ved overføring av informasjon om enkeltbarn skal foreldre eller foresatte gi skriftlig samtykke.
I Nannestad er barnehager og skoler organisert i en virksomhet: virksomhet barnehage, skole og PPT. Barnehagene og skolene har et nært samarbeid med felles fokus på Tidlig Inn.

I Nannestad kommune har vi utarbeidet rutiner for samarbeid om overgang fra barnehage til skole.

Åsgreina Barnehage har flest barn som sogner til Kringler-Slattum skole. Vi har et nært samarbeid med skolen for å skape felles faglige og sosiale arenaer for barna.

Vi har flere skolebesøk i løpet av året, hvor skolestarterene besøker skolen og blir kjent med fadderklassen og skolemiljøet. 

Det nære forholdet til skolen er med på å skape trygge rammer rundt overgangen fra barnehage til skole.

Her kan du finne mer informasjon om Kringler-Slattum skole: Kringler-Slattum skole

 

Skolestartere

Hos oss heter skolestarterne Vetter. Vi møtes på tvers av huset og har skolestartergruppe. Her har vi mye fokus på selvstendighet og lære seg å reflektere. Vi jobber mye med å fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter slik at de blir trygge på seg selv og kan stå støtt i sosiale samspill på skolen og senere i livet.Vi er opptatt av å skape et inkluderende fellesskap. 

Spesielle hendelser for skolestarterne

 

  • Skole besøk
  • Skikurs med fadderklassen (om det er nok snø)
  • Tur til teknisk museum
  • Tur til Eidsvollsbygningen
  • Stjernekorkonsert 

Publisert: 14.11.2016 11:01:41
Sist endret: 12.10.2022 14:40