Innhold

Tilvenning

For oss er trygghet viktig, og når de minste barna skal ha sitt første møte med samfunnet alene er det viktig med trygge, gode, tilstedeværende voksne som yter omsorg og fungerer som en trygg base for de minste.

Det finnes like mange forskjellige tilvenninger i barnehagen som det finnes barn, for oss er det viktig at både barn og foreldre får en god start i barnehagen. Vi tilpasser derfor tilvenningene etter hva barn og foreldre har behov for. For oss er ikke effektivitet et mål når det går på bekostning av tryggheten til barna. Barna skal gå lenge i barnehagen og det er individuelt hva hvert barn trenger av tid for å få en god start og for å kunne legge et godt grunnlag for resten av barnehagetiden. Når barna blir trygge er de klare for og utforske, leke og være sosialt samspillende med andre. Uten trygghet har man svært få forutsetninger til en god og givende utvikling. Dette skal være grunnlaget for et langt og godt utdanningsløp, som i barnehagen begynner med at lek og læring går hånd i hånd. 

«Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet, trygghet til å leke, utforske og lære.» (Rammeplanen 2017:33) 


Publisert: 14.11.2016 11:00:43
Sist endret: 15.09.2021 14:02