Innhold

Tilvenning

Oppstart i barnehagen kan være en stor overgang for både barn og foreldre. Når de minste skal ha sitt første møte med samfunnet alene, er det trygghet og omsorg som er hovedfokus. Vi ønsker at det å begynne i barnehagen skal være en god opplevelse, hvor både barn og foreldre opplever å bli sett, hørt og ivaretatt. Barna skal møte trygge, gode, tilstedeværende voksne som viser dem omsorg og kjærlighet.

 

Det er veldig viktig med en god oppstart i barnehagen. Vi vet at det å bruke god tid på tilvenning er viktig for å kunne bygge gode og trygge relasjoner mellom barn og ansatte. Derfor er vi opptatt av at tilvenningen skal tilrettelegges for hvert enkelt barn, slik at vi får tid til å bli kjent og kan tilpasse oss barnets rutiner.  Når barna blir trygge er de klare for å utforske, leke og være sosialt samspillende med andre. 

 

De første dagene i barnehagen er det viktig at foreldrene er til stede og deltakende i tilvenningen. Personalet vil sammen med foreldrene vurdere hvordan tilvenningen går, og bli enige om hvordan tilvenning skal gjennomføres videre. Alle barn er forskjellige og har ulike behov – hvor lang tid man bruker på tilvenning er derfor individuelt. Ofte er det behov for kortere dager den første tiden i barnehagen. Vi oppfordrer alle til å komme på besøk før selve oppstarten, da det kan være trygt og godt for både barn og foreldre å ha sett avdelingen og hilst på personalet før tilvenningen begynner.

 

"Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet, trygghet til å leke, utforske og lære." 

(Rammeplanen 2017:33)

Alle barn trenger ferie

Barna kan benytte barnehageplassen 11 måneder i året. 

Barna skal ha minimum 4 uker ferie i løpet av barnehageåret (01.08 - 31.07), hvor minst 3 uker må være i perioden 01.06 - 31.08. To av disse ukene må være sammenhengende.

Barn som skal begynne på skolen, har plass t.o.m 31.07 og må ha avviklet ferie før denne dato. All ferie gjennom året skal meldes til barnehagen i forkant.


Publisert: 14.11.2016 11:00:43
Sist endret: 17.10.2022 12:31