Innhold

Barnehagens planer

Årsplan 2021

Kommunale planer

Kommuneplan

Økonomiplan

Målkort for barnehagene i Nannestad kommune

Statlige lover og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager i Nannestad

Rammeplan for barnehager

Lov om barnehager

Arbeidsmiljøloven                                                              

Forvaltningsloven

Kommuneloven

Offentlighetsloven

Opplæringsloven

 


Publisert: 14.11.2016 11:02:43
Sist endret: 05.08.2021 12:14