Innhold

Åsgreina barnehage

Åsgreina barnehage åpnet februar 2019, vi ligger i et område som er under stor utvikling og det skjer mye spennende rundt oss. Sommeren 2022 utvidet vi barnehagen med 2 avdelinger i en modul, slik at vi har 6 avdelinger fordelt på to bygg, og sommeren 2023 utvider vi til 7 avdelinger.

Barnehagen ligger i umiddelbar nærhet til skogen og dit går vi minst en gang i uken. Her har vi fokus på uteliv og natur, vi tenner bål i bål sesongen og lager mat ute. Vi er generelt mye ute og bruker nærområdene rundt oss. Vi har et stort uteområde i barnehagen med naturtomt, sykkelsti og akebakke. 

Hos oss har vi fokus på å lage mat fra bunnen av, vi har en variert meny og serverer varmmat to ganger i uken. Vi har kokk på kjøkkenet tre dager i uken blandt annet de dagene vi serverer varmmat. To- tre dager i uken serverer vi brødmat og korn der barna smører sin egen mat ved bordet. På tur spiser vi litt forkjellig, noen ganger lager vi mat på bål, og noen ganger smører vi brødmat i skogen. 

Vi har fokus på trygghet og fellesskap. Våre satsningsområder er barnehagemiljø og voksenrollen, barns medvirkning og friluftsliv. Hos oss er det stor takhøyde og barns medvirkning blir tatt på alvor.

Vi har et sammensatt personal med over 30 ansatte i forskjellige stillinger og stillingsstørrelser. I tillegg tar vi i mot lærlinger og studenter. 

Avdelinger

Vi har 7 avdelinger som heter: Askeladden, Smørbukk, Kvitebjørn, Dovregubben, Tommeliten, Bukkene Bruse og Tyrihans. Det er 131 barn i barnehagen per august 2023. Dovregubben og Bukkene Bruse er aldersblandede avdelinger hvor det er plass til 22-23 barn i alderen 2- 6 år. Askeladden, Smørbukk, Kvitebjørn, Tommeliten og Tyrihans er avdelinger hvor det er plass til ca. 17 barn i alderen 1 - 6 år. Tommeliten, Bukkene Bruse og Tyrihans holder til i modulen. 

Inne i barnehagen har vi flere temarom og et stort fellesrom som vi bruker til fellessamlinger og felles aktiviteter. Gymrommet vårt er veldig populært med klatrevegg, ribbevegg, balanseleker og puteklosser. Alle avdelingene våre har et oppholdsrom og et til to grupperom der det legges tilrette for forskjellig type lek etter barnas interesser. I tillegg har alle avdelingene egen grov- og fingarderobe. De minste barna sover ute i vogn under tak og vi har eget vognskur hvor vognene står tørt og varmt når de ikke er i bruk. 


Publisert: 14.11.2016 10:59:41
Sist endret: 07.08.2023 11:10