Innhold

Helse og kosthold

Vi er generelt oppatt av friluftsliv og uteliv i Åsgreina barnehage. Vi har fast turdag en gang i uken, men går gjerne på flere turer om muligheten byr seg. Vi er ute hver dag uansett vær. Vi ønsker at barna skal få et sunt og positivt forhold til det å være ute og på tur, barna får medvirke i planleggingen av turer og turmål. Vi er i ferd med å finne oss flere turplasser i skogen for å ha variasjon i turer og mål, på de turplassene vi allerede har, har vi mange små prosjekter for å lage oss gode opparbeidede plasser. Ellers i hverdagen er vi opptatt av at barna skal lære seg å sette grenser for seg selv. Hva de synes er greit og ikke med tanke på egen kropp og psykisk helse. Vi jobber konstant med antimobbekultur og setter måten å være mot hverandre høyt på dagsorden.  

Kosthold

Vi serverer to varmmåltider fast i uken og noen ganger også på turdager. Alle måltidene med varm mat lages fra bunnen av med fokus på sunn og ren mat. Barna får være med på å bestemme hva som skal serveres, og så langt det er mulig er barna med og lager mat. Vi erfarer at jo oftere barna er med på å lage mat og vet hvordan maten er satt sammen, jo mer spiser de. De dagene vi ikke har varmmat, serverer vi brødmåltid og korn. Da dekker vi bord med pålegg og brød og barna smører selv sin egen mat. Til frokost og ettermiddagsmat har barna med seg matpakker. Vi serverer frukt til ettermiddagsmaten og melk/vann til alle måltider. på turdager serverer vi alt i fra supper, ostesmørbrød, fiskeburgere til brød med pålegg. Vi tenner alltid bål i bålsesongen og lager mat på bålet. Barna har mulighet til å ha med seg varmdrikke, og noe godt i sekken, slik som frukt, kjeks eller liknende. 

Vi oppfordrer til å ha sunne matpakker. Ta med minst mulig kaker og søtsaker, slik at barna får nok energi til en lang og aktiv barnehagedag.

Når barnet ikke er i form

Barn som går i barnehage kan ofte være utsatt for smitte. Noen ganger vil foreldre kanskje være i tvil om barnet kan gå i barnehagen eller ikke. Vi forsøker å gi noen retningslinjer for når barna kan være i barnehagen og når de må holdes hjemme.

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag?

For at barnet kan være i barnehagen må det være i form til å delta i de vanlige aktivitetene. Dette betyr også at barna må kunne være ute, med mindre annet er avtalt. Rådfør deg gjerne med personalet hvis du føler deg usikker. Personalet som daglig ser barnet i en gruppe, kan være med å bedømme om barnet klarer å være med i gruppefellesskapet eller ikke. Et sykt og slapt barn har behov for ekstra omsorg og et fang å sitte på. I en gruppe med barn er det mange som trenger personalets oppmerksomhet og hjelp, og det blir derfor vanskelig å dekke syke og slappe barns behov for omsorg og pleie. Husk alltid å gi beskjed til barnehagen dersom barnet ditt ikke kommer i barnehagen.

Har barnet hatt oppkast og diaré skal barnet holdes hjemme 48 timer før det kan komme tilbake til barnehagen. Dette av hensyn til de andre barna, deres familie og de ansatte i barnehagen.

Bruk av legemiddel?

I barnehagene i Nannestad har vi felles retningslinjer for legemiddelhåndtering.Ved utdeling av medisiner i barnehagene må gjeldende retningslinjer følges. Retningslinjene består av et sett skjemaer til ulik bruk. Bemerk: Ved akuttmedisinering skal fastlege skrive under på medisineringsskjema. For å gjøre det lettest mulig for foresatte legger vi ut alle skjemaer vi bruker her på hjemmesiden, så de kan printes ut og tas med til lege/fylles ut hjemme. 

 

 

Avtale om fast håndtering og administrering av legemidler til barn i barnehagen -.pdf

Instruks for akuttmedisinering av barn i barnehage.pdf

Legemiddelkort 

Utlevering av medisin til barn i barnehage.pdf  

Syke barn og barnehager

Øyekatarr/Øyebetenelse

Orientering om lus (norsk bokmål)

Head lice infect by head/hair contact  English

Anbefalinger ved sykdom fra Folkehelseinstituttet 


Publisert: 14.11.2016 11:01:25
Sist endret: 05.08.2022 10:00