Innhold

Foreldresamarbeid

Vi ser på samarbeid med foreldre/foresatte som svært viktig og nødvendig for å kunne følge opp hvert enkelt barn på en best mulig måte. Samarbeid og medvirkning med foreldre/foresatte har derfor høy prioritet i vår barnehage, og praktiseres gjennom:
 
 • Den daglige kontakten
 • Foreldresamtaler
 • Foreldremøter
 • Foreldrekaffe
 • Samarbeidsutvalget (SU)

 Vi har og en serviceerklæring: Serviceerklæring Åsgreina barnehage

Denne erklæringen er ment som et dokument til foreldre for å fortelle hvem vi er og hva vi står for og jobber mot. 

Samarbeidsutvalget (SU)

er barnehagens formelle samarbeidsorgan.

 • er barnehagens formelle samarbeidsorgan.
 • består av foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen (foreldrerepresentanter velges på høstens årlige foreldrerådsmøte)
 • skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ
 • skal se til at barnehagen jobber etter "Lov om barnehager" og "Rammeplan for barnehagers innhold og oppgaver". Se ellers  i Vedtekter for kommunale barnehager i Nannestad
 • skal fastsette virksomhetsplanen, informeres om og uttale seg i saker som har betydning for barnehagen
 • alle foreldre og ansatte har mulighet til å fremme saker for samarbeidsutvalget

 

SU barnehageåret 2020 - 2021

     
Navn Representerer Verv Kontakt informasjon
Terje Aadne Eier Medlem: Politisk  
Sindre Ødemark Foreldre: Tommeliten Medlem: Leder sindreoedemark@hotmail.com
Trude Mistereggen Barnehage Medlem: Nestleder trude.mistereggen@nannestad.kommune.no
Inger Helen Sekse Hilleren Foreldre: Veslefrikk Medlem  
Hege Lindstad Foreldre: Smørbukk Medlem  
Ingrid Hafstad Foreldre: Askeladden Medlem  
Marianne Jansrud Foreldre: Tommeliten Medlem: Vara  
Erik Lønning Foreldre: Veslefrikk Medlem: Vara  
Ivan Ruud-Brataas Foreldre: Smørbukk Medlem: Vara  
Sigrun Gudbjartsdottir

Foreldre: Askeladden

Medlem: Vara  
Leni Kåråsen Barnehage Medlem  
Linda Øverleir Lundin Barnehage Medlem: Vara  
Hege Røe Barnehage Medlem: Vara  
Krisin J. Haug Enhetsleder Sekretær

 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
 • består av foreldre/foresatte i barnehagen som velges på høstens årlige foreldremøte
 • har en viktig betydning for miljøskapende arbeid i barnehagen, og for samarbeid foreldre imellom
 • arrangerer ulike tiltak hvert år, slik som juleverksted og andre sosiale arrangementer.

 

FAU barnehageåret 2019 - 2020

     
Navn Avdeling Verv Kontakt informasjon
Silje Korsmo Tommeliten Leder silje.ok@hotmail.com
Maria Stormo Brennodden Askeladden/Smørbukk Nestleder stormomaria@hotmail.com
Kjetil Stubberud - Kandal Smørbukk Kasserer kjetil_kb@hotmail.com
Anna Linda Nygårds Askeladden

Medlem

 
Kristine Frigstad Veslefrikk

Medlem

 
Pia Risvik Askeladden Medlem  
Silje Lindsveen Tommeliten Medlem  
Åsa Lundgren Veslefrikk Medlem  

Publisert: 14.11.2016 11:01:06
Sist endret: 15.06.2021 15:45