Innhold

Foreldresamarbeid

Vi ser på samarbeid med foreldre/foresatte som svært viktig og nødvendig for å kunne følge opp hvert enkelt barn på en best mulig måte. Samarbeid og medvirkning med foreldre/foresatte har derfor høy prioritet i vår barnehage, og praktiseres gjennom:
 
 • Den daglige kontakten
 • Foreldresamtaler
 • Foreldremøter
 • Foreldrekaffe
 • Samarbeidsutvalget (SU)

 Vi har og en serviceerklæring: Serviceerklæring Åsgreina barnehage

Denne erklæringen er ment som et dokument til foreldre for å fortelle hvem vi er og hva vi står for og jobber mot. 

Samarbeidsutvalget (SU)

er barnehagens formelle samarbeidsorgan.

 • er barnehagens formelle samarbeidsorgan.
 • består av foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen (foreldrerepresentanter velges på høstens årlige foreldrerådsmøte)
 • skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ
 • skal se til at barnehagen jobber etter "Lov om barnehager" og "Rammeplan for barnehagers innhold og oppgaver". Se ellers  i Vedtekter for kommunale barnehager i Nannestad
 • skal fastsette virksomhetsplanen, informeres om og uttale seg i saker som har betydning for barnehagen
 • alle foreldre og ansatte har mulighet til å fremme saker for samarbeidsutvalget

 

SU barnehageåret 2020 - 2021

     
Navn Representerer Verv Kontakt informasjon
Terje Aadne Eier Medlem: Politisk  
Sindre Ødemark Foreldre: Smørbukk Medlem: Leder e-post
Trude Mistereggen Barnehage Medlem: Nestleder e-post
Caroline Delet Barnehage Medlem  
Hege Røe Barnehage Medlem  
Linda Øverleir Lundin Barnehage Medlem: Vara  
Ida Rabbevåg Barnehage Medlem: Vara  
Krisin J. Haug Enhetsleder Sekretær

 

Publisert: 14.11.2016 11:01:06
Sist endret: 12.10.2022 14:43